Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Modelowy Aktywnej Alokacji

Bieżąca wartość: 96,64 pln 3

Opis

kod funduszu: HG51
 
Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Z uwagi na profil Funduszu, jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych stanowić mogą do 70% wartości aktywów netto Funduszu. Środki pieniężne oraz depozyty bankowe stanowić mogą do 10% wartości aktywów Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2006-04-10 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
13,47%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty Funduszy
202103 Modelowy Karta Funduszu.pdf 871.6 KB
202102 Modelowy Karta Funduszu.pdf 877.2 KB
202101 Modelowy Karta Funduszu.pdf 876.2 KB
20201231 Modelowy Karta Funduszu.pdf 878.2 KB
202011 Modelowy Karta Funduszu.pdf 852.7 KB
202010 Modelowy Karta Funduszu.pdf 852.3 KB
202009 Modelowy Karta Funduszu.pdf 856 KB
202008 Modelowy Karta Funduszu.pdf 854.6 KB
202007 Modelowy Karta Funduszu.pdf 855.9 KB
202006 Modelowy Karta Funduszu.pdf 859.4 KB
202005 Modelowy Karta Funduszu.pdf 851.7 KB
202004 Modelowy Karta Funduszu.pdf 852.3 KB
202003 Modelowy Karta Funduszu.pdf 856.3 KB
20200229 Modelowy Karta Funduszu.pdf 787.9 KB
202001 Modelowy Karta Funduszu.pdf 789.8 KB
201912 Modelowy Karta Funduszu.pdf 789.4 KB
201910 Modelowy Karta Funduszu.pdf 788.5 KB
201909 Modelowy Karta Funduszu.pdf 790.9 KB
201908 Modelowy Karta Funduszu.pdf 785.1 KB
201907 Modelowy Karta Funduszu.pdf 783.1 KB
201906 Modelowy Karta Funduszu.pdf 793.8 KB
201905 Modelowy Karta Funduszu.pdf 786.3 KB
201904 Modelowy Karta Funduszu.pdf 781.8 KB
201903 Modelowy Karta Funduszu.pdf 795.9 KB
20190228 Modelowy Karta Funduszu.pdf 793.7 KB
201901 Modelowy Karta Funduszu.pdf 794.3 KB
20181231 Modelowy Karta Funduszu.pdf 788.5 KB
20181130 Modelowy Karta Funduszu.pdf 796.1 KB
20181031 Modelowy Karta Funduszu.pdf 790.1 KB
20180930 Modelowy Karta Funduszu .pdf 799.9 KB
20180831 Modelowy Karta Funduszu .pdf 792.6 KB
20180731 Modelowy Karta Funduszu .pdf 796.7 KB
20180630 Modelowy Karta Funduszu .docx 1.9 MB
20180531 Modelowy Karta Funduszu .pdf 795.5 KB
20180430 Modelowy Karta Funduszu .pdf 790.9 KB
20180331 Modelowy Karta Funduszu .pdf 792.4 KB
20180228 Modelowy Karta Funduszu .pdf 790.9 KB
20180131 Modelowy Karta Funduszu .pdf 677.4 KB
20171231 Modelowy Karta Funduszu .pdf 695.9 KB
20171130 Modelowy Karta Funduszu .pdf 698.3 KB
20170930 Modelowy Karta Funduszu .pdf 699.8 KB
20170831Modelowy Karta Funduszu .pdf 679.9 KB
20170630 Modelowy Karta Funduszu .pdf 681 KB
20170331 Modelowy Karta Funduszu .pdf 681.7 KB
20170228 Modelowy Karta Funduszu .pdf 681.9 KB
20170131 Modelowy Karta Funduszu .pdf 683.5 KB
20161231 Modelowy Karta Funduszu .pdf 682.5 KB
20160531 Modelowy Karta Funduszu .pdf 682.9 KB
20161031 Modelowy Karta Funduszu .pdf 680.1 KB
20160630 Modelowy Karta Funduszu .pdf 684 KB
Sprawozdania
WARTA_Modelowy_Aktywnej_Alokacji_31_12_2013.pdf 86.6 KB
WARTA_Modelowy_Aktywnej_Alokacji_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 292.9 KB
WARTA MODELOWY AKTYWNEJ ALOKACJI - 30.06.2014.pdf 434.6 KB
WARTA_Modelowy_Aktywnej_Alokacji_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 87.2 KB
WARTA_Modelowy_Aktywnej _Alokacji_SPRAWOZDANIE_ROCZNE_31.12.2014.pdf 89.9 KB
WARTA_Modelowy_Aktywnej_Alokacji_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_30.06.2015.pdf 271 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.9 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.4 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.4 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.3 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.9 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.4 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.8 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.5 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.3 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.6 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.3 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.1 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.9 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.1 KB
WARTA_MODELOWY_AKTYWNEJ_ALOKACJI_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.9 KB

Fundusze Otwarte