Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Bieżąca wartość: 237,31 pln 2

Opis

kod funduszu: SE11
 
Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu Novo Obligacji Przedsiębiorstw prowadzonego przez Opera TFI S.A. Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw głównie w obligacje komercyjne, charakteryzujące się wyższą niż obligacje skarbowe oczekiwaną stopą zwrotu. Pozwala to na systematyczny i stabilny wzrost powierzonego kapitału.
Celem subfunduszu Novo Obligacji Przedsiębiorstw jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do realizacji powyższego celu poprzez inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty przedsiębiorstwa. Nabywane będą mogły być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria.
 
Typowy skład lokat subfunduszu Novo Obligacji:
fundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, także na New Connect, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1998-06-02 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,48%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_Warta_Novo_Obligacji_Przedsiebiorstw_31_12_2013.pdf 87.5 KB
WARTA_Novo_Obligacji_Przedsiebiorstw_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.7 KB
WARTA NOVO OBLIGACJI PRZEDSIEBIORTSW - 30.06.2014.pdf 433.5 KB
WARTA Warta Novo Obligacji Przedsiebiorstw_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 269.9 KB
WARTA Warta Novo Obligacji Przedsiebiorstw sprawozdanie roczne 31.12.2014.pdf 290.4 KB
NOVO OBLIGACJI PRZEDSIEBIORTSW - sprawozdanie polroczne 30.06.2015.pdf 267.2 KB
NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.1 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.3 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.7 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.6 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.1 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.7 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.1 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.4 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.8 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.8 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 204 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.8 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.5 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205.2 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.5 KB
WARTA_NOVO_OBLIGACJI_PRZEDSIEBIORSTW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.4 KB

Fundusze Otwarte