Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Novo Zrównoważonego Wzrostu

Bieżąca wartość: 157,34 pln 4

Opis

kod funduszu: SE31
 
Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu prowadzonego przez Opera TFI S.A. Aktywa subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu są lokowane z reguły w równych proporcjach w instrumenty dłużne – obligacje, bony skarbowe oraz akcje renomowanych spółek giełdowych. Udział akcji w portfelu może wynosić maksymalnie 70%.
Celem subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzro- stu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel, inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty
o zbliżonym poziomie ryzyka oraz dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat
w portfelu funduszu jest zależny od koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.
 
Typowy skład lokat subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu:
Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1998-06-02 do 2021-02-24
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
7,63%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_Novo_Zrownowazonego_Wzrostu_31_12_2013.pdf 87 KB
WARTA_Novo_Zrownowazonego_Wzrostu_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.6 KB
WARTA NOVO ZROWNOWAZONEGO WZROSTU - 30.06.2014.pdf 433.7 KB
WARTA Warta Novo Zrownowazonego Wzrostu_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 272.6 KB
WARTA Warta Novo Zrownowazonego Wzrostu sprawozdanie roczne 31.12.2014.pdf 292.6 KB
NOVO ZROWNOWAZONEGO WZROSTU - sprawozdanie polroczne 30.06.2015.pdf 267.3 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.2 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.6 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.6 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.1 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.7 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.1 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.3 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.5 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.5 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.7 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.5 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.3 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.9 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.4 KB
WARTA_NOVO_ZROWNOWAZONEGO_WZROSTU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.2 KB

Fundusze Otwarte