Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

GLOBALNI LIDERZY - Wariant 95

Bieżąca wartość: 96,67 pln

Opis

GLOBALNI LIDERZY to 3 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyników Indeksu BNP Paribas GLOBAL DIVERSIFIED FUNDS. Produkt jest oferowany w trzech wariantach.

 

Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 4.11.2013 - 13.12.2013

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 110% partycypacji we wzroście Indeksu 
  • 95% ochrony kapitału*

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się Indeksu BNP Paribas GLOBAL DIVERSIFIED FUNDS.

 

Instrument bazowy: Indeks GLOBAL DIVERSIFIED FUNDS
kod Bloomberg: ENHAGDFI index
adres strony internetowej: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=7DsT8x0BZ67ZTDe7jZCZqw%3d%3d&subid=Sn50GAF8HmxYauJsSIy7vw%3d%3d
*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 
 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 20 grudnia 2016 roku.

 

* Po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-12-23 do 2016-12-20
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-3,33%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Produktowa
Warunki Ubezpieczenia
SWU GLOBALNI LIDERZY - Wariant 95 112 KB

Polisy Strukturyzowane