Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Gwarancja TOP 30_III

Bieżąca wartość: 103,09 pln

Opis

db Gwarancja TOP 30_III - to produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu WIG 30. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 9.06.2013 - 23.06.2013

db Gwarancja TOP 30_III -  to produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu WIG 30.

Okres odpowiedzialności został podzielony na dwa okresy obserwacji:

I okres: od 30.06.2014 r. do 30.06.2015 r. (włącznie)

II okres: od 01.07.2015 r. do 05.07.2016 r. (włącznie)

Dla powyższych okresów obserwacji ustalone zostały przedziały:

pierwszy: od 99% do 110% wartości indeksu WIG30 w dniu początku okresuodpowiedzialności,

drugi: od 104% do 115% wartości indeksu WIG30 w dniu początku okresu odpowiedzialności.

Do wyliczenia wartości Premii uwzględniane są dni kalendarzowez okresów obserwacji, w których indeks WIG30 nie przekroczył wartości brzegowych odpowiednich

przedziałów. Suma dni kalendarzowych z obu okresów, w których spełniony został ww. warunek zostanie podzielona przez łączną liczbę dni kalendarzowych całego okresu odpowiedzialności (737) a następnie pomnożona przez Kupon 10%.

 

Indeks WIG 30 można obserwować na stronie internetowej giełdy w Warszawie:

https://www.gpw.pl/indeksy

 

Konstrukcja ubezpieczenia zapewnia 100% ochronę składki po potrąceniu opłaty wstępnej.

 

Ubezpieczenie zawarte jest do dnia 5 lipca 2016r.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-06-30 do 2016-07-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
3,09%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Warunki Ubezpieczenia
WU_db_Gwarancja_TOP30_III.pdf 106.9 KB

Polisy Strukturyzowane