Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Siła Północy

Bieżąca wartość: 95,00 pln

Opis

Siła Północy - to produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się 6 spółek skandynawskich. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 2.01.2015 - 31.01.2015

Siła Północy -  to produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się 6 spółek skandynawskich:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

AstraZeneca PLC

 

AZN SS Equity

Sztokholm

http://www.nasdaqomxnordic.com/

DNB NOR ASA

DNB NO Equity

Oslo

http://www.oslobors.no/

Electrolux AB-SER B

ELUXB SS Equity

Sztokholm

http://www.nasdaqomxnordic.com/

Nordea AB

NDA SS Equity

Sztokholm

http://www.nasdaqomxnordic.com/

Statoil ASA

STL NO Equity

Oslo

http://www.oslobors.no/

Telenor ASA

TEL NO Equity

Oslo

http://www.oslobors.no/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych


Podstawowe cechy ubezpieczenia:

  • ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres umowy,
  • 95% ochrona wpłaconej składki w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej,
  • maksymalny zwrot z kapitału 13%*,
  • udział w zyskach 6 spółek skandynawskich,
  • brak opłaty za przystąpienie do umowy.

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia do produktu "Siła Północy".

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 6 lutego 2017 roku.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-02-05 do 2017-02-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-5%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane