Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Spektrum Aktywny

Bieżąca wartość: 65,90 pln 2

Opis

kod funduszu: FRAI
 
dawniej: Raiffeisen Aktywnego Inwestowania
oparty na funduszu: Spektrum Aktywny
strona www: raiffeisentfi.pl/fundusze-inwestycyjne/
 
Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty.
 

Informujemy, że w dniu 23.07.2020 r. BNP Paribas TFI S.A. zawiesiło możliwość zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywny na okres 23.07.2020 - 06.08.2020, a następnie przedłużyło zawieszenie do dnia 23.09.2020 r.

BNP Paribas TFI S.A. podjęło decyzję o likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Otwarcie likwidacji Subfunduszu nastąpiło w dniu 24 września 2020 roku.

Wyżej zaistniała sytuacja, z przyczyn niezależnych od TUnŻ „WARTA" S.A., skutkuje brakiem możliwości nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Spektrum Aktywny.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2014-09-25 do 2020-09-24
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
4,29%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
WARTA_Raiffeisen_Aktywnego_Inwestowania_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 224.8 KB
WARTA Raiffeisen Aktywnego Inwestowania_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 431.6 KB
WARTA Raiffeisen Aktywnego Inwestowania_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 241.8 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.6 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.1 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.1 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 372.6 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 543.7 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.1 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.6 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.1 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.4 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.5 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.8 KB
WARTA_RAIFFEISEN_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.4 KB
WARTA_SPEKTRUM_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.3 KB
WARTA_SPEKTRUM_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.8 KB
WARTA_SPEKTRUM_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.1 KB
WARTA_SPEKTRUM_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.1 KB

Fundusze Otwarte