Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Elita Funduszy XII_1 – Wariant 95

Bieżąca wartość: 95,00 pln

Opis

Elita Funduszy XII_1 – Wariant 95 to 3 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka 2 funduszy o zasiegu międzynarodowym. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 07.01.2015 - 26.01.2015. Okres odpowiedzialności trwa od od 30.01.2015 roku do 05.02.2018 roku.

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • ochrona kapitału na poziomie 95% Składki zainwestowanej
  • współczynnik partycypacji P wynosi 155%.

 

Wysokość premii* na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka dwóch funduszy: 

 

L.p. (i)

Nazwa funduszu i

Waga w koszyku

Kod Bloomberg**

Adres strony internetowej**

1

BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund

50%

MERGAAA LX Equity

https://www.blackrock.com/hk/en/products/228272/blackrock-global-allocation-fund-a2-eur

2


JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund

50%

JPMGIAE LX Equity

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=6175&ShareclassID=7399

 

 

**możliwość obserwacji notowań składowych instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-01-30 do 2018-02-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-5%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane