Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

EuroStars III

Bieżąca wartość: 95,46 pln

Opis

EuroStars III to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od wyników indeksu BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR) (kod Bloomberg: BNPIFLFT Index). Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 12.01.2015 r. – 27.02.2015 r. Okres odpowiedzialności (okres inwestycji) trwa od 06.03.2015 r. do 06.09.2017 r.

 

  • 2,5-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • 100% udziału we wzroście indeksu BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR)
  • 95% ochrona początkowej wartości jednostki

 

Indeks BNP Paribas Fd – Flexible Fund Stars Index (EUR) można obserwować na stronie internetowej:

https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=gps8qkRlTB3Vs94njq5LBg%3d%3d&subid=11342AP6DrEgBbXC4aejQw%3d%3d

 

Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-03-06 do 2017-09-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-4,54%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty