Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Światowi Gracze

Bieżąca wartość: 110,09 pln

Opis

Światowi Gracze - to produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się 5 spółek z branży producentów gier wideo. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 2.02.2015 - 27.02.2015

Światowi Gracze -  to produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się 5 spółek z branży gier wideo:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

MICROSOFT CORP

MSFT UQ Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

NVIDIA CORP

NVDA UQ Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

ACTIVISION INC

ATVI UQ Equity

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

NINTENDO CO LTD

7974 JP Equity

Tokio

http://www.jpx.co.jp/english/

SONY CORPORATION

6758 JP Equity

Tokio

http://www.jpx.co.jp/english/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

Podstawowe cechy ubezpieczenia:

  • ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres umowy,
  • 95% ochrona wpłaconej składki w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej,
  • maksymalny zwrot z kapitału 11%*,
  • udział w zyskach 5 spółek z branży wideo,
  • brak opłaty za przystąpienie do umowy.

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia do produktu "Światowi Gracze".

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 6 marca 2017 roku.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-03-05 do 2017-03-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
10,09%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane