Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Elita Funduszy XIII_1 – Wariant 100

Opis

Elita Funduszy XIII_1 – Wariant 100 to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka 2 funduszy opartych o notowania spółek z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, ochrony zdrowia oraz technologii medycznej. Okres subskrypcji: 09.04.2015 r. – 24.04.2015 r. Okres ubezpieczenia: 30.04.2015 r. – 08.05.2018 r.

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • ochrona kapitału na poziomie 100% Składki zainwestowanej
  • współczynnik partycypacji P wynosi 30%.

 

Wysokość premii* na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka dwóch funduszy: 

L.p. (i)

Nazwa funduszu i

Waga w koszyku

Kod Bloomberg**

Adres strony internetowej**

1

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund

50%

MERHLEA LX Equity

 

https://www.blackrock.com/hk/en/products/229337/blackrock-world-healthscience-fund-a2-eur

 

2

JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare

50%

JPHLTHA LX Equity

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=70&ShareclassID=222

 

 

 

 

**możliwość obserwacji notowań składowych instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

brak notowań dla tego funduszu

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane