Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Elita Funduszy XIII_2 – Wariant 95

Bieżąca wartość: 95,00 pln

Opis

Elita Funduszy XIII_2 – Wariant 95 to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka 2 funduszy o zasięgu międzynarodowym.

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji: 04.05.2015 – 25.05.2015

Okres ubezpieczenia trwa od 29.05.2015 roku do 05.06.2018 roku.

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • ochrona kapitału na poziomie 95% Składki zainwestowanej
  • współczynnik partycypacji P wynosi 75%.

 

Wysokość premii* na koniec umowy będzie zależała od zachowania się koszyka dwóch funduszy: 

 

L.p. (i)

Nazwa funduszu i

Waga w koszyku

Kod Bloomberg**

Adres strony internetowej**

1

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund

50%

MERHLEA LX Equity

https://www.blackrock.com/hk/en/products/229337/blackrock-world-healthscience-fund-a2-eur

2

JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare

50%

JPHLTHA LX Equity

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=70&ShareclassID=222

 

 

**możliwość obserwacji notowań składowych instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki zainwestowanej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-05-29 do 2018-06-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-5%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane