Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Prestiżowa Trzydziestka – Wariant 90 MAX

Bieżąca wartość: 90,00 pln

Opis

Prestiżowa Trzydziestka to 3 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od uśrednionego wyniku indeksu Ethical Europe Equity Index (kod Bloomberg: SOLEEE Index).

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie subskrypcji: 18.05.2015 – 30.06.2015

 

  •  3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 155% partycypacji w uśrednionym wyniku indeksu
  •  ochrona kapitału na poziomie 90% składki alokacyjnej

 

Instrument bazowy: Ethical Europe Equity Index

kod Bloomberg*: SOLEEE Index

adres strony internetowej: http://www.solactive.com/?s=soleee&index=DE000SLA5EE6

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 

 

Okres ubezpieczenia trwa od 09.07.2015 roku do 05.07.2018 roku.

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-07-09 do 2018-07-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-10%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane