Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Moto Przyszłość II

Bieżąca wartość: 114,73 pln 2

Opis

Moto Przyszłość II to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka trzech spółek motoryzacyjnych.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

Nazwa spółki

Kod Bloomberg*

Giełda

Adres strony internetowej*

Byd Co Ltd

1211 HK

Hong Kong

http://www.hkex.com.hk/eng/index.htm

Toyota Motor Corp

7203 JT

Tokio

http://www.jpx.co.jp/english/

Tesla Motors Inc

TSLA UW

Nowy Jork

http://www.nasdaq.com/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w placówkach Raiffeisen Banku w okresie subskrypcji: 1.03.2016 r. – 25.03.2016 r.

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • opłata wstępna 1% składki
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Okres ubezpieczenia trwa od 31.03.2016 roku do 28.03.2019 roku.

 

*Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-03-31 do 2019-03-27
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
14,73%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty