Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Złote Źródła II

Bieżąca wartość: 102,02 pln 2

Opis

Złote Źródła II to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka czterech spółek zajmujących się wydobyciem i sprzedażą złota.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

 

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Giełda

Adres strony internetowej*

Barrick Gold Corp

ABX CT Equity

Toronto

http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory

Newmont Mining Corp

NEM UN Equity

Nowy Jork

https://www.nyse.com/index

Kinross Gold Corp

K CT Equity

Toronto

http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory

Gold Corp Inc

G CT Equity

Toronto

http://www.tsx.com/listings/listing-with-us/listed-company-directory

 

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • opłata wstępna 1% składki
  • celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

 

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w placówkach Raiffeisen Banku w okresie subskrypcji: 2.05.2016 - 31.05.2016.

 

Okres ubezpieczenia: 7.06.2016 - 6.06.2019.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-06-07 do 2019-06-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,02%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty