Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Stabilny Sektor III

Bieżąca wartość: 110,77 pln 2

Opis

db Stabilny Sektor III to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się koszyka czterech spółek spółki sektora dóbr codziennego użytku.

Lista spółek wchodzących w skład koszyka spółek:

 

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Giełda

Adres strony internetowej*

Danone SA

BN FP Equity

Paryż

https://www.euronext.com/

L'Oreal SA

OR FP Equity

Paryż

https://www.euronext.com/

Nestle SA

NESN VX Equity

Zurich

https://www.six-swiss-exchange.com/index.html

Unilever NV

UNA NA Equity

Amsterdam

https://www.euronext.com/

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości koszyka spółek

·        Kupon, o którym mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia wynosi 8%.

 

 

Okres ubezpieczenia: 28.07.2016 – 30.07.2019.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2016-07-28 do 2019-07-29
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
10,77%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty