Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Plan Stabilny

Bieżąca wartość: 134,86 pln 3

Opis

Proponowany jest osobom o niskiej skłonności do ryzyka, planujących inwestycję na okres co najmniej jednego roku. Kapitał przekazywany jest głównie w obligacje, które cechuje niewielkie ryzyko zmiany stóp procentowych i w małym stopniu w akcje.

Proponowany jest osobom o niskiej skłonności do ryzyka, planujących inwestycję na okres co najmniej jednego roku. Kapitał przekazywany jest głównie w obligacje, które cechuje niewielkie ryzyko zmiany stóp procentowych i w małym stopniu w akcje.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-06-18 do 2018-04-18
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,33%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty