Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Global Mix II

Bieżąca wartość: 101,61 pln 2

Opis

db Global Mix II to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego instrumentu bazowego jakim jest fundusz inwestycyjny:

Pimco Global Investors Series – Income Fund E Acc EUR (hedged)

(kod Bloomberg: PINEEHA ID Equity)

 

Możliwość obserwacji notowań ego funduszu w serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na stronie internetowej: https://www.pimco.co.uk/en-gb/investments/gis/income-fund/e-eur-hedged-acc

·         3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

·         opłata wstępna 1% składki

·         celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości instrumentu bazowego

 

 

Okres ubezpieczenia: 30.08.2017 r. – 29.08.2020r.

 

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2017-08-30 do 2020-08-28
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,73%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty