Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Gamma Plus

Bieżąca wartość: 99,68 pln 2

Opis

Celem WARTA Gamma Plus jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Plus wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Gamma Plus wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Plus (po połączeniu jest nim PKO Gamma Plus). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Plus będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Gamma Plus.

kod funduszu: KBP
 
dawniej:   WARTA Gamma Pieniężny
                KBC Pieniężny
oparty na funduszu: PKO Gamma Plus

strona www: pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu na którym jest on oparty. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2021-04-22 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,15%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Notowania funduszu do 2021-04-21
notowania_WARTA Gamma Plus.csv 74.2 KB
Sprawozdania
Fundusz_KBC_Pieniezny_sprawozdanie_30_06_2011.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_sprawozdanie_31_12_2011.pdf 86.4 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_roczne sprawozdanie_31_12_2011.pdf 142 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_sprawozdanie_30_06_2012.pdf 86 KB
Fundusz KBC Pieniezny sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 85.8 KB
Fundusz KBC Pieniezny sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 90 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.8 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_31_12_2013.pdf 86.9 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 134.8 KB
Fundusz KBC Pieniezny - 30.06.2014.pdf 115.6 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 271.5 KB
Fundusz_KBC_Pieniezny_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 291.4 KB
Fundusz KBC Pieniezny_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 116.2 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.9 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.1 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.5 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.1 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.6 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 97.9 KB
FUNDUSZ_KBC_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.6 KB
WARTA_GAMMA_PIENIEZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.3 KB
WARTA_GAMMA_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.1 KB
WARTA_GAMMA_PIENIEZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.1 KB
WARTA_GAMMA_PLUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.3 KB
WARTA_GAMMA_PLUS_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205 KB
WARTA_GAMMA_PLUS_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 195.1 KB
WARTA_GAMMA_PLUS_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.2 KB

Fundusze Otwarte