Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA NIERUCHOMOŚCI 1

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od wzrostu koszyka indeksów światowych rynków nieruchomości tj. europejskiego i azjatyckiego: 50% European Public Real Estate (EPRA), 50% Tokio Stock Exchange REIT (TSEREIT).

 

Aktywa Funduszu WARTA NIERUCHOMOŚCI 1 inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu Fund Partners KREDYT BANK GLOBAL REAL ESTATE 2, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od wzrostu koszyka indeksów światowych rynków nieruchomości tj. europejskiego i azjatyckiego: 50% European Public Real Estate (EPRA), 50% Tokio Stock Exchange REIT (TSEREIT).

 

Maksymalny oczekiwany wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu wynosi 145%wzrostu wartości koszyka indeksów lub w przypadku, gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2006-12-08 do 2013-01-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty