Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA EUROPA PLUS

Bieżąca wartość: 119,77 pln

Opis

Aktywa Funduszu WARTA EUROPA PLUS inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC LIFE INVEST FUND WARTA GWARANCJA 4, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management.

 

Aktywa Funduszu WARTA EUROPA PLUS inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC LIFE INVEST FUND WARTA GWARANCJA 4, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management.

 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu w dniu jego zapadalności równy będzie wysokości równej sumie wszystkich 12 "klików" (dla aktywów zainwestowanych od początku pierwszego cyklu rozliczeniowego) obliczonych zgodnie z zasadami określonymi poniżej (czyli maksymalnie 80,4%).

 

Wysokość każdego z „klików" równa jest wzrostowi Indeksu DJ Eurostoxx 50 w danym okresie (co oznacza 100% partycypację we wzrostach Indeksu), nie więcej jednak niż określona z góry maksymalna wartość. Każdy z "klików" może przyjmować wartości z przedziału od -3% do wartości maksymalnej = 6,7%. Minimalnie na koniec trwania funduszu wartość j.u. może wynieść 100 zł.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-03-02 do 2013-04-10
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
19,77%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty