Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

BOGACTWO METALI

Bieżąca wartość: 100,65 pln

Opis

Wyniki funduszu uzależnione są od zmian koszyka indeksów 6 metali szlachetnych i przemysłowych (miedź, cynk, nikiel, ołów, pallad, srebro).

 

Aktywa Funduszu BOGACTWO METALI inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu z ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Point Capped 2, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zmian koszyka indeksów 6 metali szlachetnych i przemysłowych (miedź, cynk, nikiel, ołów, pallad, srebro).

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu równy jest 100% wzrostu wartości koszyka, nie więcej jednak niż 44,5%, natomiast gdy wartość koszyka nie zyska na wartości dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny początkowej (100 PLN).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-12-15 do 2014-07-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,65%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty