Warta Posag NNW Szkolne
Warta Posag NNW Szkolne
Dla kogo?
 • Dla rodziców, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.
 • Dla placówek oświatowych i rodziców, chcących zabezpieczyć się w razie wypadku dziecka.
Przed czym chroni?
 • Zabezpiecza dziecko na wypadek śmierci, wypadku czy kłopotów ze zdrowiem rodzica.
 • Gwarantuje wypłatę określonej kwoty po osiągnięciu określonego wieku.
 • Przed finansowymi skutkami wypadku dziecka.
 • Problemami w organizacji opieki nad dzieckiem po wypadku.
Co dostajesz?
 • Możliwość bezpiecznego gromadzenia pieniędzy na start dziecka w dorosłe życie.
 • Pewność, że w razie Twojej śmierci dziecko nie pozostanie bez środków do życia.
 • Dziecko – prawo do korepetycji w razie nieobecności w szkole na skutek wypadku.
 • Nauczyciele – realną pomoc organizacyjną w razie problemów w szkole czy na wycieczce.
 • Rodzice – wsparcie.