Ochrona dla osób przewlekle chorych

Osobom, które leczą się na choroby przewlekłe, sugerujemy zakup polisy gwarantującej  pokrycie kosztów leczenia za granicą będących następstwem takiej choroby. Jeśli będzie taka potrzeba - sprowadzimy taką osobę do Polski transportem medycznym. 

 

Dla kogo taka opcja jest korzystna?

 

Dla wszystkich osób, które leczą się na określone schorzenie od dłuższego czasu i mogą obawiać się pogorszenia się swojego stanu zdrowia.

 

Dlaczego taka opcja jest korzystna?

 

Brak rozszerzenia o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, może skutkować koniecznością wydania z własnej kieszeni nawet kilku czy kilkunatu tysięcy tysięcy euro. Z takimi wydatkami trzeba się liczyć, jeśli trzeba będzie zapłacić za leczenie i transport do Polski chorej osoby.

Standardem jest, że w podstawowych wariantach ubezpieczeń turystycznych, tego typu koszty w przypadku nagłego nasilenia objawów choroby przewlekłej, nie są pokrywane z polisy.

Trzeba jednak pamiętać, że wykupienie tej opcji nie oznacza, że można wyjeżdżać za granicę nie bacząc na swój stan zdrowia. Nie odpowiadamy bowiem za koszty powstałe w przypadku:

  • istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych,
  • gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania operacji lub poddania się leczeniu w szpitalu.

 

Pozostałe wszelkie zdarzenia nagłe i przypadkowe oczywiście będą objęte ochroną.

 

Czytaj też poradnik: Kto powinien rozszerzyć polisę turystyczną o następstwa chorób przewlekłych?