Minimum formalności przy obsłudze ubezpieczenia

Ochrona dla wyjeżdżającego pracownika czy grupy pracowników jest uruchamiana automatycznie. Wystarczy wysłanie tzw. wniosku podróżnego, najpóźniej dzień przed wyjazdem na adres e-mail, faxem czy listem poleconym. W przypadku VIP-ów nie wymagamy takich zgłoszeń.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego przedsiębiorcy, który nie ma ochoty poświęcać swojego czasu lub czasu pracowników na administrowanie programem ubezpieczeń turystycznych.

 

Dlaczego warto?

 

Przy zawieraniu umowy określasz, ile – mniej więcej – dni pracownicy spędzą w delegacji. Liczba tzw. osobodni, wpływa na to, ile dostajesz kart rotacyjnych, które dla wyjeżdżających pracowników są potwierdzeniem posiadania ochrony. Na przykład:

 

  • od 50 do 100 dni – 5 kart,
  • od 101 do 200 dni – 10 kart,
  • od 201 do 350 dni – 20 kart,
  • od 351 dni do 600 dni – 35 kart,
  • od 601 do 1000 dni – 50 kart,
  • powyżej 1000 dni – po 10 kart za każde kolejne rozpoczęte 100 osobodni.

 

Ważne! W przypadku wyjazdów grupowych potwierdzeniem ubezpieczenia może być jedna karta rotacyjna.

Jedynym obowiązkiem pracownika jest wysłanie do WARTY nie później niż dzień przed podróżą, tzw. zgłoszenia wyjazdu (mailem, faxem, listem poleconym) z określeniem na, ile dni będzie wyjeżdżał. Jeśli wyjazd skróci się lub wydłuży – wystarczy informacja do WARTY, żeby skorygować liczbę dni.

 

Pamiętaj! Objęci pakietem VIP mają pełną ochronę przez cały rok, bez potrzeby zgłaszania wyjazdu.