Dobra ochrona już w podstawowym wariancie umowy

OC w życiu prywatnym już w podstawowym wariancie daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia  są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

 

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód osobie trzeciej.

 

Dlaczego warto?

Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to jaką szkodę wyrządzimy komuś, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. Warta obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale też osoby  pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

  • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów;
  • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze;
  • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę;
  • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę;
  • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie
  • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów)

 

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane np.:

  • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczonego (także egzotyczne np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni.
  • w trakcie budowy domu– właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, chyba, że właściciel powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i  wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

 

Ważne! Ochrona w takim zakresie jest dostępna zarówno jako element pakietu Warta Dom Plus, jak też jako samodzielne ubezpieczenie. W obu wypadkach szczegóły umowy są opisane w OWU Warta Dom Plus.