Specjalna ochrona na czas remontu lub budowy domu

Z budową domu często wiążą się szkody w mieniu sąsiadów. Budowlańcy i ciężki sprzęt niszczą ogrodzenia, uszkadzają sąsiadujące budynki czy powodują osuniecie się ziemi. Za takie szkody odpowiada w pierwszym rzędzie właściciel, który na takie sytuacja powinien mieć dobre OC w życiu prywatnym.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto buduje lub remontuje swoją nieruchomość.

 

Dlaczego warto?

 

Właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości prowadzone są prace budowlane w związku z którymi dochodzi do szkody, odpowiada za nią właściciel nieruchomości. Może się on uwolnić od odpowiedzialności, ale tylko wtedy gdy powierzył wykonanie prac budowlanych osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności trudnią się wykonywaniem takich czynności i wskaże sprawcę szkody (np. firmę budowlaną). A to nie zawsze jest możliwe! Szkoda może wyniknąć np. w sytuacji, gdy cegły składowane na terenie nieruchomości ubezpieczonego w związku z budową osuwają się na teren sąsiedniej nieruchomości np. uszkadzając stojące tam auto.