Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w trakcie wypoczynku

Jako jedno z niewielu towarzystw na rynku pokrywamy – w ramach opcji dodatkowej - wydatki związane kontynuacją leczenia Polsce, urazów powstałych w czasie wypoczynku za granicą.
 
Dla kogo?
 
Dla każdego, kto chce mieć gwarancję, że po nieszczęśliwym wypadku np. na stoku za granicą - nie będzie musiał z własnej kieszeni płacić za kontynuację leczenia w Polsce.
 
Dlaczego warto?
 
W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, pokrywamy wszystkie niezbędne wydatki na leczenie urazów powstałych w czasie wypadku. Czasem jednak jest ono długotrwałe i nie sposób go zakończyć za granicą. Wtedy pozostaje kontynuować leczenie w Polsce.
I tu przydaje się ta opcja, bo choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w przypadku urazów typowo narciarskich, gdzie zwłoka w wykonaniu zabiegu może spowodować nawet nieodwracalne kalectwo.
 
Dlatego WARTA oferuje pokrycie do 2 tys. zł kosztów kontynuacji leczenia urazów powstałych w czasie wypoczynku,  a w szczególności:

  • badań, zabiegów i operacji,
  • pobytu w szpitalu,
  • wizyty lekarskie
  • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innej umowy ubezpieczenia.

 
Zaletą tej opcji jest prosta procedura uzyskiwania refundacji kosztów. Wystarczy:

  • przedstawić dokumentację medyczną z przebiegu leczenia po wypadku tzw. historię choroby,
  • złożyć do WARTY rachunki za udzieloną pomoc lekarską, wykonane badania, zabiegi czy operacje w wraz z dowodami ich opłacenia,
  • złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody.