Nawet 3 000 zł miesięcznej renty dla dziecka

W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.

 

Dla kogo?

 

Szczególnie dla rodzin w których tylko jeden z rodziców dobrze zarabia i w przypadku jego śmierci rodzina odczułaby wyraźny spadek przychodów.

 

Dlaczego warto?

 

W przypadku zgonu ubezpieczonego rodzica dziecko dostanie miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Daje pewność, że bez względu na losy rodzica czy innego fundatora dziecko będzie dostawało pieniądze potrzebne, np. na dodatkowe lekcje czy po prostu bieżące wydatki.

Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 162 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty.

Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.