1.

Zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Zaciągasz kredyt czy pożyczkę i chcesz zagwarantować sobie czy rodzinie możliwość jej spłaty w razie swojej śmierci? Warta Ochrona to oferta, która pozwala na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych.

Wszystkie korzyści
2.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zależy Ci na kompleksowej ochronie nie tylko na wypadek śmierci ale też wypadku czy kłopotów ze zdrowiem? Dokup do Warta Ochrona - to elastyczny pakiet opcji dodatkowych gwarantujących wparcie finansowe w trudnych sytuacjach.

Wszystkie korzyści
3.

Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia

Z biegiem czasu oczekujesz dodatkowego zabezpieczenia i chciałbyś, by suma ubezpieczenia wzrastała? A może, jeśli w Twoim życiu zaszły poważne zmiany, np. urodziło Ci się dziecko? To także jest powód, by podwyższyć sumę ubezpieczenia. W Platynowej Ochronie masz taką możliwość.

Wszystkie korzyści
4.

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

Dodatkowa umowa WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. W ramach usług assistance zorganizujemy i pokryjemy koszty: min. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp. Co ważne z usługi można korzystać w dowolnym miejscu na terenie Polski np. w czasie wyjazdu na wakacje czy do rodziny.

Wszystkie korzyści

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Platynowa Ochrona?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zawarcie umowy
 • Składki
 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Inne
 • Komu polecamy Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie Platynowa Ochrona?
 • Polisa Platynowa Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony. Świadczenie wypłacone z tytułu polisy może pokryć koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w przypadku poważnego zachorowania. Platynowa Ochrona to również zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych, takich jak: kredyty, spłaty hipotek. Dzięki temu Twoja rodzina będzie miała zapewnioną pomoc w trudnych życiowych sytuacjach.

 • W jakim wieku można zawrzeć umowę?
 • Umowa dostępna jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat.

 • Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Platynowa Ochrona?
 • Umowa zawierana jest na jeden rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne roczne okresy bez dodatkowych formalności. 

 • Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
 • Wniosek o zawarcie umowy spisywany jest u Agenta. Po opłaceniu pierwszej składki Klient jest już objęty tzw. ochroną tymczasową. Wniosek o wystawienie polisy przesyłany jest do Centrali WARTY, gdzie jest rozpatrywany. Po jego zaakceptowaniu wystawiana jest polisa. 

 • Ile kosztuje ubezpieczenie Platynowa Ochrona?
 • Wysokość składki zależy od wielu elementów, a przede wszystkim wieku klienta, wykonywanego zawodu itp.

 • Jak można opłacać składki?
 • Składki opłacane są okresowo: rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie lub jednorazowo.

 • Co gwarantuje ubezpieczenie Platynowa Ochrona?
 • Zakres umowy gwarantuje świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowe umowy dostępne w ramach specjalnego Programu Ochronnego  zapewniają ochronę w następującym zakresie:

  • zgon w wyniku wypadku
  • zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
  • powstanie trwałego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku
  • pobyt w szpitalu
  • operacja
  • poważne zachorowanie
  • Warta Assistance Medyczny
 • Jak określana jest suma ubezpieczenia?
 • Suma ubezpieczenia wyliczana jest indywidualnie w zależności od okresu ubezpieczenia, wieku i płci osoby ubezpieczonej.

 • Jakie opcje dodatkowe można dokupić do Platynowej Ochrony?
 • Istnieje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki. Zakres ochrony w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań może być rozszerzony w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych „ POROGRAM OCHRONNY"

   

  Umowa może obejmować:

  • Zgon w wyniku wypadku
  • Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
  • Powstanie trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku
  • Pobyt w szpitalu
  • Operacje
  • Poważne zachorowanie
  • Assistance Medyczne

   

  Uwaga! Więcej szczegółów na temat Programu Ochronnego znajdziesz tutaj.

 • Jak działa dodatkowe ubezpieczenie śmierci w wyniku wypadku?
 • Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. dodatkowej sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych.

 • Jak działa dodatkowe ubezpieczenie powstania inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku?
 • Przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa powstałego w wyniku wypadku (niezdolność do pracy). W przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (procent wypłaty jest określony wg tabeli zdarzeń zamieszczonej w OWU.

 • Jak działa dodatkowe ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego?
 • Przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zawieraniu dodatkowej umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu i rodzaju świadczenia, a także wybranego wariantu.

 • Jak działa dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji ubezpieczonego?
 • Przewiduje wypłatę określonego procentu (od 10 do 100 proc.), ustalonej przy zwieraniu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności odpoziomu trudności operacji. Na przykład dla operacji wyrostka będzie to 10 proc, a dla przeszczepu nerki – 100 proc. 

 • Jak działa ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?
 • Gwarantuje wypłatę – 30 proc., 50 proc., 75 proc. lub 100 proc. sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia poważnego zachorowania.

 • Na jaką pomoc można liczyć w ramach WARTA Assistance Medyczny?
 • WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szeroki zakres pomocy w nagłych przypadkach takich jak: organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza i pielęgniarki, dostawy leków, transportu medycznego, opieki w szpitalu i po powrocie z niego. Zapewniamy też opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz zdrowotne usługi informacyjne.  

 • Na jakie świadczenie w przypadku śmierci może liczyć uposażony?
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie wypłacane jest wskazanej wcześniej osobie. Wypłacana jest aktualna wartość sumy ubezpieczenia.

 • Zmiany w umowie
 • Istnieje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki. 

 • Jakie są możliwe zmiany sumy ubezpieczenia?
 • Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia przez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, przysposobienia dziecka.

 • Jakie są zasady indeksacji składki?
 • W każdą rocznicę polisy ubezpieczający ma prawo podnieść składkę deklarowaną o wskaźnik indeksacji podany przez WARTĘ. 

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...