Jedna polisa dla kilku osób

 W ramach ubezpieczenia możesz objąć ochroną kilka osób np. małżonka, partnera, dziecko. Składkę zapłacisz łączną za wszystkie osoby. Dzięki temu, możesz zabezpieczyć się na wypadek różnych sytuacji losowych, które mogą spotkać także Twoich najbliższych, np. wypadek, pobyt w szpitalu.