Ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu

Kupując lub sprzedając samochód używany musisz pamiętać o formalnościach. Jedną z nich jest kwestia ubezpieczenia OC. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, aby ustrzec się przed nieporozumieniem. 
 
Z artykułu dowiesz się:
O jakich formalnościach należy pamiętać sprzedając samochód?
•  Czym jest zwrot składki ubezpieczeniowej?
•  Co zrobić z trwającym ubezpieczeniem OC przy sprzedaży samochodu?
• Co zrobić z ubezpieczeniem OC gdy kupuję samochód z trwającą polisą OC.
 
1. O jakich formalnościach należy pamiętać sprzedając samochód?
 
Jeśli znalazłeś już odpowiedniego kupca Twojego  samochodu musisz pamiętać, aby rozwiązać kwestie ubezpieczenia samochodu. Powinieneś w ciągu 14 dni powiadomić Ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta. Do tego momentu nie tylko na kupcu, ale i wciąż na Tobie będzie  ciążył obowiązek opłacania składki OC.  Nabywca może wypowiedzieć taką umowę, wtedy Ty otrzymujesz zwrot niewykorzystanej składki
 
W przypadku gdy auto sprzedałeś osobie fizycznej, kontaktując się z ubezpieczycielem powinieneś przekazać poniższe dane nabywcy:
•  imię,
•  nazwisko,
• adres zamieszkania,
• PESEL,
 
w przypadku podmiotów gospodarczych:
• nazwę,
•  adres siedziby,
•  REGON.
W Warcie, zgłoszenie zbycia pojazdu wraz kopią umowy sprzedaży możesz zeskanować i przesłać na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl. 
Pamiętaj, że dokument wysłany elektronicznie nie musi już być przesyłany w formie papierowej.
 
2. Zwrot składki OC w przypadku zbycia pojazdu.
 
Zwrot składki uzależniony jest od tego, czy nowy właściciel Twojego pojazdu wypowie przekazaną mu umowę OC. 
Jeśli tak, zwracana jest składka wyliczona za niewykorzystany okres ubezpieczenia.  
Najdogodniejszą formą wypłaty zwrotu składki OC jest przelew bankowy na wskazany przez Ciebie rachunek.
 
3. Co zrobić z trwającym ubezpieczeniem OC przy sprzedaży samochodu?
 
Jeśli w trakcie trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, zdecydujesz się na sprzedaż swojego pojazdu, powinieneś:
Przekazać kupującemu swoją polisę lub inne potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu,
w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu, pisemnie poinformować ubezpieczyciela o dokonanej transakcji oraz o danych nowego posiadacza.
Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nowego właściciela, przy czym dotyczy to wyłącznie obowiązkowego OC – wszystkie inne ubezpieczenia np. autocasco, zostaną rozwiązane, a Ty będziesz mógł wystąpić o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
W przypadku gdy nabywca pojazdu nie chce wypowiadać Twojej umowy otrzymanej wraz z pojazdem, będzie ona w tym przypadku ważna aż do końca okresu, na który została zawarta.
 
4. Co zrobić z ubezpieczeniem OC, gdy kupuję samochód z trwającą polisą OC?
 
Nie ma potrzeby kupowania nowej polisy OC, jeśli poprzedni właściciel zgłosił Ciebie do WARTY jako nabywcę samochodu i odpowiada Ci ona w 100%.  Wtedy możesz jeździć autem z poprzednim ubezpieczeniem OC do czasu zakończenia umowy– ubezpieczenie OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Oczywiście pamiętaj, że możesz wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową. W tym przypadku najpierw kup nowe ubezpieczenie OC, a dopiero później wypowiedz umowę ubezpieczenia poprzedniego właściciela pojazdu. Samochód nie może pozostać bez ważnego ubezpieczenia OC,  jeśli tak się stanie grozi Ci poważna kara finansowa.