Eksperci inwestycyjni Warty

Twoimi środkami w Warcie zarządzają profesjonaliści - rynkowi eksperci. Przy ich wsparciu zbudujesz własną, bezpieczną strategię inwestycyjną.

1.

Najlepsza strategia inwestycyjna

Nasi eksperci zarządzają różnorodnym portfelem inwestycyjnym. Ich wiedza i doświadczenie są do dyspozycji Klientów Warty, którzy zyskują możliwość pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

2.

Dedykowani eksperci

Klienci Warty moga polegać na wiedzy specjalistów i rynkowych ekspertów. Dedykowany zespół dba by klienci nie tylko zarabiali ale także mieli najświeższą wiedze na temat najlepszych i najbardziej efektywnych kierunków i narzędzi inwestycyjnych.

 

 

 

 

O Twoje inwestycje dba dedykowany zespół ekspertów Warty:

Daniel Kwiatkowski

Makler papierów wartościowych, licencja nr 1293. Na rynku finansowym od 1995 roku. Początkowo, w latach 1995-2000, jako makler papierów wartościowych/makler giełdowy. Następnie, w latach 2001-2002, jako Dyrektor Wydziału Rynku Wtórnego w Raiffeisen Capital & Investment Polska. Od 2002 roku zatrudniony w spółkach Grupy Talanx w departamencie zarządzającym aktywami. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji Kapitałowych w HDI Asekuracja/HDI Gerling Życie. W Warcie od grudnia 2012 roku. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Grzegorz Banaszek

W Grupie Warta od 2009 roku, zajmując się zarządzaniem płynnością i pozycją walutową Grupy, zarządzaniem częścią dłużną portfeli UFK oraz zarządzaniem portfelem obligacji korporacyjnych krajów rynków wschodzących (Emerging Markets). Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując w największych krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych (w tym w HSBC Polska czy BZ WBK) w których odpowiedzialny był między innymi za zarządzanie płynnością, zarządzaniem pozycją na stopie procentowej oraz transakcjami na rynku walutowym i rynku długu, w tym – na rynku długu – również jako market maker.

Rafał Nowakowski

Zarządzaniem aktywami w Warcie zajmuje się od 2009 roku, od 2017 roku na stanowisku Chief Dealera. Specjalizuje się w obszarze strategicznej alokacji aktywów i optymalizacji stopy zwrotu względem ryzyka. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 452), oraz certyfikat Professional Risk Manager®, który zdobył z najlepszym w 2011 roku wynikiem na świecie (2011 PRM Candidate of the Year). Wcześniej pracował w firmach doradczych, gdzie zajmował się projektami z obszaru bankowości i ubezpieczeń. Z wykształcenia jest doktorem nauk fizycznych.

Marek Popielarski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Makler Papierów Wartościowych, licencja nr 2781. W zespole Departamentu Zarządzania Aktywami pracuje od września 2014. Zarządza UFK Warta Akcji Polskich oraz portfelem akcyjnym UFK Warta Stabilnego Wzrostu. Tworzy modele ekonometryczne na wewnętrzne potrzeby departamentu a także zajmuje się produktami strukturyzowanymi.

Marcin Pawłowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Makler Papierów Wartościowych, licencja nr 1793. Na rynku kapitałowym od 1996 roku. Z Wartą związany jest od 2012 roku. Wcześniej pracował DM Banku Energetyki oraz DM BISE jako makler oraz w towarzystwach ubezpieczeń Tryg Polska, HDI Asekuracja jako zarządzający aktywami.

Remigiusz Wysota

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również na Wydziale Zarządzania UŁ na kierunku Business Management , a także uczestniczył w programie SELF na Uniwersytecie Jean Moulin Lyon 3. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem obligacji korporacyjnych. Pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie był odpowiedzialny za koordynację sprzedaży obligacji korporacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej. W 2011r. rozpoczął pracę w Alior Bank S.A. gdzie również był odpowiedzialny za koordynację sprzedaży obligacji korporacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, a także za pozyskiwanie emitentów obligacji. W 2015r. dołączył do TUnŻ Warta S.A. Jest odpowiedzialny za analizę emitentów instrumentów dłużnych na rynku polskim oraz rynkach emerging markets. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst.

Marcin Mróz

Od 19 lat pracuje jako ekonomista sektora finansowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w biurze maklerskim Wood&Company jako Regionalny Analityk Makroekonomiczny. Następnie dołączył do Societe Generale, gdzie pracował na stanowisku Starszego Ekonomisty. W kolejnych latach pełnił funkcję Głównego Ekonomisty BNP Paribas Bank Polska oraz Grupy Copernicus. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Autor licznych publikacji w prasie ekonomicznej. W październiku 2016 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Grupy Warta, gdzie zajmuje się analizą makroekonomiczną Polski oraz całej grupy rynków wschodzących.

Mateusz Świerczewski

Ukończył z wyróżnieniem Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również podyplomowe studia z Matematyki Finansowej na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Uczestnik specjalistycznych szkoleń z zasad wyceny instrumentów pochodnych m.in. w Londynie i Paryżu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst. Karierę zawodową rozpoczynał w Departamencie Skarbu Banku BPH w 2006 r., gdzie początkowo zajmował się obsługą klientów w obszarze transakcji skarbowych, a następnie dołączył do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie emisji produktów strukturyzowanych. W latach 2011-2014 pracował w Biurze Zarządzania Aktywami i Pasywami, gdzie odpowiadał za zarządzanie pozycją płynnościową Banku, a także zarządzał ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej. Do Warty dołączył w roku 2015, do jego głównych zadań należy zarządzanie portfelami UFK strukturyzowanych. Jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego.