Szkoda mieszkaniowa: krok po kroku

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. Dla ułatwienia poniżej podpowiadamy, co należy zrobić, żeby szybko dostać świadczenie.

Zdarzenie: Chcę skorzystać z mojej polisy po zniszczeniu mieszkania (np. pożar, zalanie)wybierz inne zdarzenie

 

Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 

 

Zgłoś szkodę on-line:

 

 

 

lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty: 801 308 308 jeśli jesteś na terytorium RP, lub +48 502 308 308 jeśli jesteś za granicą. Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie.

 

 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania / zameldowania
 • Dane osoby Ubezpieczonej:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania / zameldowania
 • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
 • Data godzina i miejsce powstania szkody
 • Przebieg (okoliczności) zdarzenia
 • Przyczyny i zakres szkody
 • Dane innych uczestników szkody - w przypadku gdy występują w szkodzie (np. staż pożarna, administracja, sprawca)
 • Dane Twojego banku niezbędne do wypłaty odszkodowania:
  • Nazwa Banku
  • Numer rachunku bankowego

Potrzebne dokumenty

Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.

 

W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:

 • dowód własności uszkodzonej nieruchomości
 • specyfikacja uszkodzonego mienia
 • w przypadku cesji z umowy ubezpieczenia – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz