Szkoda komunikacyjna: krok po kroku

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. Dla ułatwienia poniżej podpowiadamy, co należy zrobić, żeby szybko dostać świadczenie.

Zdarzenie: Moje auto zostało uszkodzone na skutek działania żywiołów (np. upadek drzewa, grad)wybierz inne zdarzenie

 

Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 

 

Zgłoś szkodę on-line:

 

 

 

 

lub zadzwoń do Centrum Alarmowego Warty: 801 308 308 jeśli jesteś na terytorium RP, lub +48 502 308 308 jeśli jesteś za granicą. Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie.

 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

 

 • Dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
 • Dane osoby Ubezpieczonej:
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Adres korespondencyjny
  • Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
 • Dane osoby kierującej pojazdem uszkodzonym – jeżeli szkoda powstała w trakcie jazdy
  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Dane z prawa jazdy
 • Numer telefonu:
  • Osoby zgłaszającej
  • Osoby Ubezpieczonej
 • Data godzina i miejsce szkody
 • Przebieg (okoliczności) zdarzenia
 • Zakres szkody (opis uszkodzenia)
 • Dane pojazdu (z dowodu rejestracyjnego):
  • Numer rejestracyjny
  • Numer VIN
  • Marka i model pojazdu
  • Data pierwszej rejestracji pojazdu
  • Data ostatniego badania technicznego
 • Dane Twojego Banku niezbędne do wypłaty odszkodowania:
  • Nazwa Banku
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia

 

 

Potrzebne dokumenty

Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.

 

W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:

 • kopia dowodu rejestracyjnego
 • jeśli pojazd jest w leasingu – zgoda Leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
 • jeśli pojazd jest kupiony na kredyt i w dowodzie rejestracyjnym wpisany został zastaw rejestrowy – zgoda zastawnika na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
 • jeżeli pojazd został kupiony na kredyt i w dowodzie bank został wpisany jako współwłaściciel – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
 • jeżeli pojazd jest współwłasnością kilku osób – zgoda pozostałych współwłaścicieli do wypłaty odszkodowania na Twoją rzecz

Chcesz szybko naprawić auto i rozliczyć szkodę?

Znajdź najbliższy warsztat współpracujący z Wartą.

Znajdź warsztat