Klauzula informacyjna serwisu Warta Korpo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S. A. z siedzibą w Warszawie, rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, z którym można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu e-mail będą przetwarzane w celu przesyłania comiesięcznych materiałów w postaci newslettera, informujących o produktach lub ich zmianach, usługach czy zasadach współpracy (np. dotyczących wymaganych szkoleń).

Podstawą powyższego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest promowanie wśród naszych obecnych partnerów biznesowych wiedzy na temat działalności Warty oraz zmian w produktach Warty, usług oferowanych przez Wartę, informacji dotyczących współpracy oraz kluczowych wydarzeń związanych z działalnością Warty. Newsletter będzie wysyłany przez okres obowiązywania z Wartą relacji biznesowych bądź do czasu rezygnacji z otrzymywania powyższych materiałów.

Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera wystarczy kliknąć w link kontakt.broker@warta.pl i przesłać wiadomość z treścią „Rezygnuję”.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie uniemożliwi realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu realizacji powyższych uprawnień kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.

Pani/Pana dane w zakresie adresu e-mail są niezbędne do wysyłki comiesięcznego wydania newslettera Warty.