Regulamin serwisu www.warta.pl

Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z portalu warta.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższych zasad: 

 

TUiR i TUnŻ WARTA S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. W szczególność oferty jakichkolwiek usług, w tym usług ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom WARTY i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 

 

TUiR i TUnŻ WARTA S.A. oświadcza, że choć materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością to z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych TUiR i TUnŻ WARTA S.A. (w tym zindeksowanych, nieaktualnych informacji w wyszukiwarkach) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, analiz finansowych, raportów i informacji o produktach. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. TUiR i TUnŻ WARTA S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

 

Zawartość niniejszej witryny internetowej, w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim.

Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do TUiR i TUnŻ WARTA S.A. Żadna część portalu TUiR i TUnŻ WARTA S.A. nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody TUiR i TUnŻ WARTA S.A.

 

WARTA zapewnia osoby odwiedzające serwis warta.pl i wypełniające formularze kontaktu na niniejszej stronie, że przestrzega zasad polityki prywatności znajdującej się pod linkiem 

 

Osoby zgłaszające szkodę online przez portal warta.pl oraz Facebook Messenger objęte są Regulaminem zgłoszenia szkody przez formularz internetowy oraz Facebook Messenger - pełna treść i plik do pobrania dostępny jest pod TYM LINKIEM.

 

Warta zbiera za pomocą tzw. "cookies" informacje o sesjach użytkowników. Polityka Cookies zamieszczona jest na stronie Polityka Cookies

 

W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem stron internetowych, do których link jest umieszczony w serwisie warta.pl lub w ramach serwisu warta.pl właściwy jest niniejszy regulamin.