Ubezpieczenie telefonu, tabletu, smartwatcha

Kobieta trzymająca w dłoniach smartphone ubezpieczyła swój telefon, tablet i smartwatch w Warcie
Kobieta trzymająca w dłoniach smartphone ubezpieczyła swój telefon, tablet i smartwatch w Warcie

W razie uszkodzenia lub kradzieży

Wystarczy chwila nieuwagi lub nieszczęśliwe zdarzenie, żeby delikatny sprzęt elektroniczny się zniszczył. Nie musisz jednak narażać się na wydatki związane z naprawą lub zakupem nowego urządzenia. Wybierz ubezpieczenie Smart Pakiet w Warcie i chroń swoją elektronikę na wypadek uszkodzenia, przepięcia, zalania i kradzieży.

Co zyskujesz

Elastyczny zakres ubezpieczenia

Ty decydujesz, czy chcesz objąć ochroną sam wyświetlacz, czy całe urządzenie.

Ochrona przez rok i wygodna opłata składki

Możesz wybrać, jak chcesz opłacić składkę. Jednorazowo czy w ratach (2 lub 4).

Naprawa urządzenia

Organizujemy naprawę w razie wypadku, przepięcia lub zalania sprzętu

Nowy sprzęt

Otrzymasz nowe urządzenie, jeżeli swoje utracisz w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku do wartości nowego sprzętu w ramach sumy określonej w umowie.

Wymiana sprzętu na nowy

Jeśli naprawa będzie kosztować tyle co nowy sprzęt lub więcej, wymienimy Ci urządzenie na nowe do wartości nowego sprzętu w ramach sumy określonej w umowie.

Co obejmuje ubezpieczenie – przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie – przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie

Może zainteresuje Cię również

Porównanie wariantów ubezpieczenia

Wybierz wariant Ochrona wyświetlacza Komfort Premium

Ochrona w razie zdarzenia

Ochrona w razie zdarzenia

Ochrona w razie zdarzenia

Ochrona w razie zdarzenia

Uszkodzenie wyświetlacza w wyniku wypadku

Uszkodzenie wyświetlacza w wyniku wypadku

Uszkodzenie wyświetlacza w wyniku wypadku

Uszkodzenie wyświetlacza w wyniku wypadku

Uszkodzenie sprzętu w wyniku wypadku

Uszkodzenie sprzętu w wyniku wypadku

Uszkodzenie sprzętu w wyniku wypadku

Uszkodzenie sprzętu w wyniku wypadku

Uszkodzenie sprzętu w wyniku przepięcia

Uszkodzenie sprzętu w wyniku przepięcia

Uszkodzenie sprzętu w wyniku przepięcia

Uszkodzenie sprzętu w wyniku przepięcia

Uszkodzenie sprzętu w wyniku zalania

Uszkodzenie sprzętu w wyniku zalania

Uszkodzenie sprzętu w wyniku zalania

Uszkodzenie sprzętu w wyniku zalania

Kradzież kieszonkowa, kradzież z włamaniem, rabunek

Kradzież kieszonkowa, kradzież z włamaniem, rabunek

Kradzież kieszonkowa, kradzież z włamaniem, rabunek

Kradzież kieszonkowa, kradzież z włamaniem, rabunek

Usługi dodatkowe na Twoje życzenie

Usługi dodatkowe na Twoje życzenie

Usługi dodatkowe na Twoje życzenie

Usługi dodatkowe na Twoje życzenie

Montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza

Montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza

Montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza

Montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza

Transport sprzętu do i z serwisu

Transport sprzętu do i z serwisu

Transport sprzętu do i z serwisu

Transport sprzętu do i z serwisu

Telefon zastępczy na czas naprawy

Telefon zastępczy na czas naprawy

Telefon zastępczy na czas naprawy

Telefon zastępczy na czas naprawy

Naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu

Naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu

Naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu

Naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Suma ubezpieczenia*

Suma ubezpieczenia*

1 000 zł

Suma ubezpieczenia*

10 000 zł

Suma ubezpieczenia*

10 000 zł

Terytorialny zakres ochrony**

Terytorialny zakres ochrony**

Świat

Terytorialny zakres ochrony**

Świat

Terytorialny zakres ochrony**

Świat

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia

12 miesięcy

Okres ubezpieczenia

12 miesięcy

Okres ubezpieczenia

12 miesięcy

Udział własny, czyli dopłata przy naprawie

Udział własny, czyli dopłata przy naprawie

99 zł

Udział własny, czyli dopłata przy naprawie

0 zł

Udział własny, czyli dopłata przy naprawie

0 zł

Limit szkód w okresie ubezpieczenia

Limit szkód w okresie ubezpieczenia

1

Limit szkód w okresie ubezpieczenia

Bez limitu

Limit szkód w okresie ubezpieczenia

Bez limitu

Oznaczenia:

* Suma ubezpieczenia jest równa wartości zakupu nowego sprzętu. Nie przekracza jednak kwoty:

  •  1 000 zł w wariancie Ochrona Wyświetlacza (jedno zdarzenie),
  • 10 000 zł w wariantach Komfort i Premium (jedno i wszystkie zdarzenia).

** Ochrona obowiązuje na terenie całego świata, jednak świadczenia realizujemy tylko na terytorium Polski.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie smartfona, tabletu, smartwatcha

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom indywidualnym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Faktura na działalność prowadzoną przez osobę fizyczną potwierdzająca zakup telefonu jest dokumentem akceptowanym na potwierdzenie własności urządzenia.

Ponadto dopuszczamy możliwość ubezpieczenia urządzania zakupionego przez wspólnika S.C., pod warunkiem że jest ono użytkowane przez niego samego lub osobę, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

 

Kto może być ubezpieczonym?

Ubezpieczonym może być osoba, która jest właścicielem urządzenia.

Czy mogę ubezpieczyć telefon służbowy?

Możesz ubezpieczyć tylko telefon, którego jesteś właścicielem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy mogę ubezpieczyć telefon współmałżonka lub dziecka?

Tak, można ubezpieczyć telefon współmałżonka lub dziecka. Jeżeli właścicielem urządzenia jest rodzic, to on powinien być wpisany do polisy jako ubezpieczony, zaś dziecko będzie użytkownikiem.

Czy aby ubezpieczyć telefon muszę mieć go ze sobą?

Tak, przed zawarciem umowy agent weryfikuje czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz wykonuje dokumentację fotograficzną urządzenia wraz z numerem IMEI.

Czy w przypadku szkody, warta naprawi mój telefon?

W zakresie odpowiedzialności Wartą pokrywa koszt naprawy telefonu. W przypadku gdy koszt naprawy jest równy lub przekracza wartość nowego telefonu jest on wymieniany na nowy (w granicach sumy ubezpieczenia). Zapewniamy organizację procesu naprawy we współpracującym z Wartą punkcie naprawczym.

Czy muszę posiadać dowód zakupu urządzenia?

Tak, na etapie likwidacji szkody wymagamy okazania takiego dokumentu.

Czy warta zabezpieczy dane przechowywane na moim telefonie w razie oddania go do naprawy?

Nie, dane należy samodzielnie skopiować na inny nośnik.

Jaki wariant ubezpieczenie wybrać, aby wyświetlacz też był objęty ochroną?

W wariancie Komfort i Premium chronimy całe urządzenie, również wyświetlacz.

Czy urządzenia na gwarancji producenta są naprawiane w autoryzowanych serwisach?

Nie wszystkie urządzenia są naprawiane w serwisach gwarancyjnych. Jeśli na skutek naprawy w serwisie nie posiadającym autoryzacji producent odmówi klientowi naprawy urządzenia po awarii w ramach gwarancji producenta, wówczas Warta dokona tej naprawy na własny koszt.

Jakie urządzenie mogę ubezpieczyć?

Warta obejmuje Ubezpieczeniem smartfony, tablety i smartwatche, nowe i używane, nie starsze niż 4 lata od daty premiery w Polsce. Dotyczy to również nowych telefonów.

Co w sytuacji, gdy naprawa będzie droższa w wariancie ochrona wyświetlacza?

Jeśli kwota naprawy lub wymiany wyświetlacza przekroczy wysokość sumy ubezpieczenia, czyli 1000 zł, naprawa lub wymiana zostanie dokonana pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczonego kosztu wykraczającego ponad sumę ubezpieczenia (wartość nabycia nowego urządzenia) oraz pokrycia udziału własnego.

Jeśli wymienię telefon w ramach gwarancji na nowy, czy ubezpieczenie nadal trwa?

Wymiana telefonu, w ramach gwarancji na nowy, nie spowoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej jeśli Warta zostanie powiadomiona o wymianie sprzętu na nowy.

W takiej sytuacji niezbędne jest przesłanie do Warty protokołu wymiany oraz  nowych zdjęć urządzenia (z uwzględnieniem numeru IMEI w przypadku telefonu lub numeru seryjnego w przypadku tabletu lub smartwatcha).

Czy zawsze w wariancie premium przysługuje urządzenie zastępcze?

W wariancie Premium urządzenie zastępcze przysługuje tylko w przypadku smartfonu, z zastrzeżeniem, że telefon zastępczy nie przysługuje jeśli do jego utraty doszło w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku. Telefon zastępczy nie musi posiadać takich samych parametrów jak ubezpieczony telefon.

Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

W moim nowym mieszkaniu doszło do zalania podłogi oraz sufitu. Zgłosiłam szkodę do Warty. Bardzo szybko pojawił się rzeczoznawca, który wycenił straty. Już po kilku dniach od zgłoszenia szkody miałam pieniądze na naprawę! Wszystko szybko i sprawnie, a dzięki Warcie mogłam spać spokojnie.

Anna z Warszawy

Szybki telefon na infolinię, zgłoszenie z assistance domowego i już po chwili poczułem ulgę – pani zapewniła mnie, że na pewno pojawi się serwisant w celu naprawy zmywarki. Jak powiedzieli, tak zrobili.

Cała przygoda zakończyła się szczęśliwie.

Paweł z Warszawy
Gwiazda jakości obsługi 2022
Gwiazda Jakości Obsługi 2022
Laur konsumenta 2022
Złoty Laur Konsumenta 2022