Odpowiedzialnie z myślą o przyszłości

Dla Warty najważniejszy jest człowiek – nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, Klienci i każda osoba, na którą wpływ ma nasza działalność. Naszym głównym zadaniem jest nieść pomoc Klientom w ich codziennych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Równolegle jednak patrzymy odpowiedzialnie w przyszłość, z troską podchodząc do rozwoju naszej firmy, gospodarki oraz społeczeństwa. Prowadząc naszą działalność myślimy bowiem o jej długofalowym wpływie na ludzi i ich otoczenie. Dlatego też działając na rzecz rozwoju naszej firmy pamiętamy także o etycznym wymiarze nasze oferty, relacjach z Klientami i partnerami biznesowymi opartymi na zaufaniu i rozsądnym wykorzystywaniu zasobów oraz rozwoju naszych pracowników i współpracowników.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju rozwijamy w oparciu o cztery filary

Jesteśmy częścią grupy Talanx

Jesteśmy jednocześnie częścią Grupy Talanx, jednego z największych ubezpieczycieli w Europie, który w swojej działalności uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania w codziennej działalności biznesowej. Jako międzynarodowa grupa ubezpieczeniowa i inwestor zaangażowana jest w odpowiedzialny ład korporacyjny oparty na społecznej odpowiedzialności, przestrzeganiu wartości i nawiązywaniu długoterminowych relacji z Klientami i partnerami handlowymi. Dlatego odpowiedzialnie patrzy w przyszłość, chcąc osiągać cele, do których się zobowiązała.