Inwestycje i produkty ubezpieczeniowe

Nasze ubezpieczenia pełnią niezwykle ważną funkcję społeczną oferując Klientom bezpieczeństwo finansowe w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Okres pandemii pokazał bardzo wyraźnie, jak szybko potrafimy dostosować się do niespodziewanych wyzwań. Dla przykładu, w odpowiedzi na oczekiwania Klientów poszerzyliśmy zakres naszych ubezpieczeń, tak aby obejmowały również skutki COVID-19.To tylko jeden z przykładów, jak każdego dnia staramy się, aby nasze produkty ubezpieczeniowe odgrywały ważną rolę, ich zakres odpowiadał realnym potrzebom Klientów a warunki umowy były przejrzyste i jasne. Chcemy, aby nasze ubezpieczenia niosły długoterminową pomoc i wspierały zrównoważony rozwój. 

W tym celu realizujemy między innymi następujące inicjatywy:

Wspieramy odpowiedzialne inwestycje

Realizujemy politykę inwestycyjną biorąc pod uwagę wytyczne Talanx Responsible Investment Committee. Zakładają one między innymi ograniczenia inwestycyjne w aktywa niespełniające kryteriów ESG. Zainwestowaliśmy również ponad 271 mln zł (na koniec 2021 r.) w tzw. green bonds, czyli obligacje zapewniające finansowanie ekologicznych inwestycji przedsiębiorstw z Polski jak i z całej Unii Europejskiej.

Oferujemy produkty dopasowane do potrzeby

Przygotowując nasze ubezpieczenia i usługi rozmawiamy z naszymi obecnymi i potencjalnymi Klientami. Dzięki temu wiemy, jakiej ochrony potrzebują na co dzień. W efekcie oferujemy praktyczne produkty, które realnie pomagają ubezpieczonym. Dowodem na to jest również nasza pozycja lidera rynku pod względem jakości obsługi Klienta.

Wspomagamy rozwój OZE

Aktywnie działamy na rzecz rozwoju OZE w Polsce między innymi przygotowując specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe, uczestnicząc w pracach rządowych na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej czy też ubezpieczając produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Wykorzystujemy prosty język komunikacji

Wprowadzamy prostą i zrozumiałą komunikację z Klientami i pośrednikami. Oprócz materiałów informacyjnych, czy stron www upraszczamy również język podczas likwidacji szkód, kiedy Klient szczególnie potrzebuje jasnych i precyzyjnych informacji.