Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania - wyposażenie takie jak kanapa, sprzęt RTV może być objęte ochroną w Warcie
Ubezpieczenie mieszkania - wyposażenie takie jak kanapa, sprzęt RTV może być objęte ochroną w Warcie

Na wypadek zalania, pożaru, kradzieży po włamaniu i innych zdarzeń

Nawet typowe, nagłe zdarzenia mogą mieć skutki, które potrafią przerosnąć właścicieli mieszkań. Zalanie, przepięcie, stłuczenie, pożar czy rabunek lub kradzież z włamaniem to tylko niektóre z nich. Gdy decydujesz się na ubezpieczenie w Warcie, zyskujesz szeroki zakres ochrony, który możesz dopasować do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie obejmuje: mury (ściany, stropy), pomieszczenia przynależne należące do mieszkania (np. piwnica, komórka lokatorska, strych) oraz stałe elementy (czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować np. glazura, podłogi, stałe wyposażenie łazienek, sprzęt AGD w zabudowie).

Ważne, żeby ochroną objąć również ruchomości stanowiące wyposażenie mieszkania (czyli m.in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, biżuterię i inne).

Co zyskujesz

Ochronę od wszystkich zdarzeń (All Risks)

Umowa obejmuje nie tylko podstawowe zdarzenia takie jak pożar, powódź, przepięcie, zalanie, kradzież z włamaniem, ale wszystkie inne, które nie zostały wyłączone w OWU np. ubezpieczenie obejmuje przypadkowe stłuczenie szklanych umywalek, szyb kominkowych, paneli fotowoltaicznych i wiele innych przedmiotów.

Ochronę od podstawowych zdarzeń

Umowa obejmuje zamknięty katalog podstawowych zdarzeń m.in. powódź, przepięcie, zalanie, uderzenie pioruna i wiele innych z opcją rozszerzenia o kradzież z włamaniem.

Pomoc specjalisty w nagłych wypadkach

Organizujemy i opłacamy m.in. usługę hydraulika, gdy trzeba wymienić pęknięty wężyk w łazience czy ślusarza, kiedy trzeba wymienić zepsuty zamek w drzwiach.

Lokal zastępczy na czas remontu dla Ciebie i bliskich

W razie szkody, która wyklucza korzystanie z mieszkania, np. gdy wymaga generalnego remontu po pożarze czy zalaniu, pokrywamy wydatki związane z lokalem zastępczym.

Poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

Zwracamy poniesione koszty poszukiwania miejsca i usunięcia awarii instalacji nie tylko w przypadku szkody, ale również gdy istnieje realne zagrożenie jej powstania.

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania – przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mieszkania – przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Opcje dodatkowe możesz dobrać przy zakupie ubezpieczenia u naszych Agentów.

Opcja dodatkowa
Rzeczy poza domem

Ochrona:

  • sprzętu fotograficznego, medycznego, sportowego,
  • instrumentów muzycznych oraz przenośnego sprzętu komputerowego,

poza mieszkaniem na wypadek kradzieży z włamaniem, wypadku czy zdarzeń losowych.

Aparat fotograficzny symbolizujący rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na rzeczy poza domem
Opcja dodatkowa
Rower poza domem

Dodatkowa ochrona:

  • na wypadek zderzenia roweru z innymi pojazdami, osobami czy zwierzętami - podczas wycieczki rowerowej

  • w zakresie pakiet usług assistance  (transport roweru, transport medyczny, rehabilitacja) - w razie wypadku rowerowego
Rower górski symbolizujący rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dotyczące roweru
Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie nagrobka

Ochrona:

  • na wypadek dewastacji,
  • w razie kradzieży elementów przymocowanych na stałe.
Rzeźba symbolizująca rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nagrobka

Może zainteresuje Cię również

Porównanie wariantów ubezpieczenia

Wybierz wariant Warta Dom Warta Dom Komfort

Twój majątek

Twój majątek

Twój majątek

Minimalna suma ubezpieczenia mieszkania

Minimalna suma ubezpieczenia mieszkania

Minimalna suma ubezpieczenia mieszkania

100 000 zł

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU (All Risk)

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU

Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń spowodowanych m.in. przez pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, wybuch, grad, uderzenie pioruna, dewastację

Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń spowodowanych m.in. przez pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, wybuch, grad, uderzenie pioruna, dewastację

Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń spowodowanych m.in. przez pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, wybuch, grad, uderzenie pioruna, dewastację

Stłuczenia - wariant standard, np. szklane drzwi, okna, kuchenne płyty grzewcze

Stłuczenia - wariant standard, np. szklane drzwi, okna, kuchenne płyty grzewcze

Stłuczenia - wariant standard, np. szklane drzwi, okna, kuchenne płyty grzewcze

Stłuczenia - wariant komfort, np. ogniwa fotowoltaiczne, szyby kominkowe, szyby piekarnika w zabudowie.

Stłuczenia - wariant komfort, np. ogniwa fotowoltaiczne, szyby kominkowe, szyby piekarnika w zabudowie.

możesz dokupić

Stłuczenia - wariant komfort, np. ogniwa fotowoltaiczne, szyby kominkowe, szyby piekarnika w zabudowie.

Ubezpieczenie na wypadek włamania i kradzieży ruchomości lub zniszczenia mieszkania

Ubezpieczenie na wypadek włamania i kradzieży ruchomości lub zniszczenia mieszkania

możesz dokupić

Ubezpieczenie na wypadek włamania i kradzieży ruchomości lub zniszczenia mieszkania

Na poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

Na poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

do limitu 10 000 zł

Na poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

do limitu 40 000 zł

Ruchomości domowe

Ruchomości domowe

Ruchomości domowe

Ochrona przedmiotów wypożyczonych np. sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych - w ramach ubezpieczenia ruchomości i domowych

Ochrona przedmiotów wypożyczonych np. sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych - w ramach ubezpieczenia ruchomości i domowych

Ochrona przedmiotów wypożyczonych np. sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych - w ramach ubezpieczenia ruchomości i domowych

Ochrona przedmiotów służbowych np. telefonu, laptopa przekazanego przez pracodawcę - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów służbowych np. telefonu, laptopa przekazanego przez pracodawcę - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

10 000 zł

Ochrona przedmiotów służbowych np. telefonu, laptopa przekazanego przez pracodawcę - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20 000 zł

Ochrona biżuterii, zegarków - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona biżuterii, zegarków - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20%
nie więcej niż 10 000 zł

Ochrona biżuterii, zegarków - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20%
nie więcej niż 20 000 zł

Ochrona gotówki

Ochrona gotówki - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20%
nie więcej niż 5 000 zł

Ochrona gotówki - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20%
nie więcej niż 10 000

Wyłudzenie gotówki - oszustwo na wnuczka, policjanta

Wyłudzenie gotówki - oszustwo na wnuczka, policjanta

10%
nie więcej niż 25 000

Wyłudzenie gotówki - oszustwo na wnuczka, policjanta

10%
nie więcej niż 50 000 zł

Ochrona przedmiotów wykorzystywanych do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz użyczonych przez pracodawcę do pracy zdalnej- w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów wykorzystywanych do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz użyczonych przez pracodawcę do pracy zdalnej- w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

10 000 zł

Ochrona przedmiotów wykorzystywanych do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz użyczonych przez pracodawcę do pracy zdalnej- w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20 000 zł

Ochrona rzeczy przechowywanych na balkonie, loggii lub tarasie - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona rzeczy przechowywanych na balkonie, loggii lub tarasie - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

2 500 zł

Ochrona rzeczy przechowywanych na balkonie, loggii lub tarasie - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

5 000 zł

Ochrona przedmiotów przechowywanych w komórce lokatorskiej - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów przechowywanych w komórce lokatorskiej - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

do limitu 50%

Ochrona przedmiotów przechowywanych w komórce lokatorskiej - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

do limitu 50%

Pomoc Assistance

Pomoc Assistance

Pomoc Assistance

Wariant standard, np. interwencja specjalisty

Wariant standard, np. interwencja specjalisty

Wariant standard, np. interwencja specjalisty

Wariant komfort, np. naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc medyczna.

Wariant komfort, np. naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc medyczna.

możesz dokupić

Wariant komfort, np. naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc medyczna.

Ty i Twoi bliscy

Ty i Twoi bliscy

Ty i Twoi bliscy

OC w życiu prywatnym – terytorium Świat (bez USA i Kanady)

OC w życiu prywatnym – terytorium Świat (bez USA i Kanady)

możesz dokupić

OC w życiu prywatnym – terytorium Świat (bez USA i Kanady)

możesz dokupić

OC dziecko dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

OC dziecko dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

w zakresie OC

OC dziecko dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

w zakresie OC

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

w zakresie dla najemcy/ wynajmującego

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

w zakresie dla najemcy/ wynajmującego

OC na terytorium USA i Kanady

OC na terytorium USA i Kanady

OC na terytorium USA i Kanady

możesz dokupić

OC usługi turystyczne dla osób prowadzących np. gospodarstwo agroturystyczne

OC usługi turystyczne dla osób prowadzących np. gospodarstwo agroturystyczne

możesz dokupić

OC usługi turystyczne dla osób prowadzących np. gospodarstwo agroturystyczne

możesz dokupić

NNW dla domowników, w tym dzieci

NNW dla domowników, w tym dzieci

możesz dokupić

NNW dla domowników, w tym dzieci

możesz dokupić

Twój ogród

Twój ogród

Twój ogród

Ochrona otoczenia domu tj. ogrodzenia, wiaty, altany, mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych

Ochrona otoczenia domu tj. ogrodzenia, wiaty, altany, mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych

możesz dokupić

Ochrona otoczenia domu tj. ogrodzenia, wiaty, altany, mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych

możesz dokupić

Ochrona drzew i krzewów zasadzonych w gruncie, które mogą ulec zniszczeniu

Ochrona drzew i krzewów zasadzonych w gruncie, które mogą ulec zniszczeniu

Ochrona drzew i krzewów zasadzonych w gruncie, które mogą ulec zniszczeniu

możesz dokupić

Twój rower

Twój rower

Twój rower

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

do limitu 2 500 zł

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

do limitu 5 000 zł

Ochrona roweru poza domem w razie wypadku, rabunku lub zdarzeń losowych wraz z Assistance

Ochrona roweru poza domem w razie wypadku, rabunku lub zdarzeń losowych wraz z Assistance

możesz dokupić

Ochrona roweru poza domem w razie wypadku, rabunku lub zdarzeń losowych wraz z Assistance

możesz dokupić

Twój sprzęt

Twój sprzęt

Twój sprzęt

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem w ramach ruchomości domowych

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem w ramach ruchomości domowych

do limitu 5 000 zł
w tym gotówka 500 zł

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem w ramach ruchomości domowych

do limitu 10 000 zł
w tym gotówka 1 000 zł

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu.

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu.

możesz dokupić

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu.

możesz dokupić

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania

Posiadam ubezpieczenie mieszkania w Warcie. Czy otrzymam odszkodowanie za skradziony rower, który przechowuje w komórce lokatorskiej?

Jeśli Twoja polisa zawiera ubezpieczenie ruchomości domowych to Twój rower jest ubezpieczony. Odpowiadamy za ruchomości domowe przechowywane w piwnicy czy w komórce lokatorskiej do określonego limitu:

  • w ubezpieczeniu  Warta Dom  do 50% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
  • w ubezpieczeniu Warta Dom Komfort do 50%  zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych.
Posiadam mieszkanie na parterze, a moje okna nie są zabezpieczone roletami antywłamaniowymi. Czy otrzymam odszkodowanie jeśli włamie się do mnie złodziej i wyniesie wartościowe przedmioty?

Nie wymagamy takich zabezpieczeń. Mieszkanie powinno być zabezpieczone w poniższy osób:

  • drzwi balkonowe i okna powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak umocowane, osadzone, zamknięte lub rozszczelnione, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów, drzwi balkonowe oraz okna nie mogą być uchylone,
  • drzwi wejściowe mieszkania powinny być zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem.
Na jaką wartość powinienem ubezpieczyć mieszkanie?

Suma ubezpieczenia mieszkania powinna odpowiadać wartości rynkowej,  czyli iloczynowi powierzchni Twojego mieszkania i ceny rynkowej 1m2 w Twojej najbliższej okolicy (np. 65m2 mieszkanie na Warszawskim Ursynowie: 65 (m2) x 13 600 zł = 884 000 zł – suma ubezpieczenia).

Moje mieszkanie zostało zalane. Czy powinienem powiadomić administrację budynku o takim zdarzeniu?

Tak. Należy powiadomić administrację o zalaniu mieszkania.

Przydatne dokumenty

Poradnik

Sprzęt AGD
Jak zabezpieczyć się przed kosztownymi naprawami i utratą sprzętów AGD, RTV lub IT?

Planujesz zakup sprzętu AGD lub innego i chcesz ubezpieczyć go od takich zdarzeń jak awaria, przepięcie lub kradzież? Chcesz dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb, aby nie ponosić później…

działka
Mieszkanie w bloku z ogródkiem – jak się ubezpieczyć?

Posiadasz mieszkanie, a wraz z nim przynależny do niego ogródek? Zastanawiasz się jak ubezpieczyć mieszkanie? Chciałbyś również ubezpieczyć wraz z mieszkaniem swój ogródek? Przeczytaj ten artykuł, aby…

kredyt hipoteczmy
Jak działa ubezpieczenie na wypadek niezdolności do spłaty kredytu hipotecznego?

Potrzebujesz polisy na życie, która będzie zabezpieczeniem kredytu hipotecznego? Chcesz poznać możliwości, jakie niesie taka polisa? Przeczytaj ten artykuł, aby zaznajomić się z zakresem ochrony polis…

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

W moim nowym mieszkaniu doszło do zalania podłogi oraz sufitu. Zgłosiłam szkodę do Warty. Bardzo szybko pojawił się rzeczoznawca, który wycenił straty. Już po kilku dniach od zgłoszenia szkody miałam pieniądze na naprawę! Wszystko szybko i sprawnie, a dzięki Warcie mogłam spać spokojnie.

Anna z Warszawy

Szybki telefon na infolinię, zgłoszenie z assistance domowego i już po chwili poczułem ulgę – pani zapewniła mnie, że na pewno pojawi się serwisant w celu naprawy zmywarki. Jak powiedzieli, tak zrobili.

Cała przygoda zakończyła się szczęśliwie.

Paweł z Warszawy
Warta otrzymała prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2023
Złoty Laur Konsumenta 2023 - Warta wyróżniona w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne i usługi assistance

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.