Ubezpieczenie turystyczne zagraniczne Warta Travel

Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel - kobieta na wakacjach z flamingiem
10% zniżki
z kodem RABATWARTA
Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel - kobieta na wakacjach z flamingiem

Pokrycie kosztów leczenia i pomoc, gdy jesteś daleko

Warta Travel to ubezpieczenie, które zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby podróżować ze spokojną głową. Polisa chroni Cię w razie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Do podstawowego zakresu ochrony, w którym pokrywamy koszty leczenia, otrzymujesz bezpłatnie pakiet usług assistance, gwarantujący m.in. pomoc za granicą i organizację powrotu do Polski.

Co zyskujesz

Pełna ochrona na całym świecie

Nasze ubezpieczenie zapewnia Ci komfort beztroskiego podróżowania. Polisa jest ważna podczas podróży zagranicznych na całym świecie – również w USA, jeśli tego potrzebujesz.

Wysoka kwota maksymalnego odszkodowania

Gwarantujemy organizację i pokrycie kosztów leczenia w razie nagłej choroby, następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku nawet do 1 000 000 zł.

Możliwość darmowego połączenia z konsultantami

Gdy dzwonisz na polską Infolinię z odległych miejsc, koszt połączenia za minutę to nawet 8 zł. W Warcie skorzystasz z pomocy medycznej bez dodatkowych kosztów. Za pomocą strony EAP umówisz wizytę lekarską za granicą.

Transport do Polski bez ograniczeń kwotowych

Zapewnimy bezpieczny transport do kraju po wypadku czy leczeniu za granicą – bez żadnych ograniczeń kwotowych.

Natychmiastowa ochrona

Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia od konkretnego dnia i godziny lub w drodze na lotnisko – zyskujesz ochronę od momentu przekroczenia granicy.

Bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą

W większości przypadków nie musisz uruchamiać swoich środków płatniczych za leczenie nagłego zachorowania, następstw chorób przewlekłych czy nieszczęśliwych wypadków. Wystarczy jeden telefon do Centrum Obsługi Klienta Warty.

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

W ramach bezpłatnie dołączonych do ubezpieczenia usług assistance opłacimy Twój transport do domu nawet z „końca świata" do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Ubezpieczenie pracy za granicą

Większość prac, np. w rolnictwie i ogrodnictwie, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, usługi pielęgniarskie otrzymujesz w zakresie podstawowym ubezpieczenia Warta Travel.

Pomoc po polsku, gdziekolwiek jesteś

W trudnych chwilach pomoc wezwiesz po polsku. Gwarantujemy pomoc w języku polskim 24 godziny na dobę na całym świecie.

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne za granicą – przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie turystyczne za granicą – przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Opcje dodatkowe możesz dobrać przy zakupie ubezpieczenia przez internet lub u naszych Agentów.

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie bagażu

Ochrona:

 • wszystkich Twoich rzeczy osobistych,
 • sprzętu elektronicznego,
 • sprzętu sportowego.
Opcja dodatkowa
Koszty leczenia w Polsce po wypadku za granicą

Obejmują:

 • badania, zabiegi, operacje i pobyt w szpitalu,
 • wizyty lekarskie,
 • zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i ortopedycznych,
 • suma ubezpieczenia: 5000 zł, w tym koszty rehabilitacji z limitem 500 zł.
Opcja dodatkowa
Udział własny w wynajętym samochodzie

W razie kolizji lub wypadku komunikacyjnego pokryjemy koszty udziału własnego określonego w umowie najmu samochodu do sumy 5000 zł (samochód nie starszy niż 10 lat, o masie całkowitej do 3,5 tony, przewożący do 9 osób)

Opcja dodatkowa
Ochrona dla sportowców amatorów (niezawodowych)

Obejmuje m.in.:

 • amatorskie uprawianie większości sportów np. kitefurfing, windsurfing, nurkowanie, czy jazdę na skuterach wodnych – w zakresie podstawowym,
 • uprawianie sportów zimowych- narciarstwa i snowboardingu – po wykupieniu rozszerzenia
 • uprawianie sportów ekstremalnych np. wspinaczki wysokogórskiej, czy żeglarstwa oceanicznego – po wykupieniu rozszerzenia
Opcja dodatkowa
Rozszerzenie dla wybranych branż:

Ubezpieczenie pracy za granicą dla m. in.:

 • przemysłu wydobywczego, metalowego, maszynowego, budowniczego,
 • chemicznego, paliwowego, hutniczego, energetycznego, transportowego,
 • prac na wysokości powyżej 5 m.
Opcja dodatkowa
Rozszerzenie o działania wojenne

Obejmuje:

 • ochronę w kraju, w którym prowadzone są działania wojenne,
 • zdarzenia związane z działaniami wojennymi,
 • zdarzenia związane ze stanem wojennym i konfliktem zbrojnym.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne za granicą

Zawarcie umowy i podstawowe informacje

Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel jest skierowane do osób wyjeżdżających za granicę. Osoby przebywające na terenie Polski mogą zawrzeć umowę obowiązującą od dnia następnego, lub jeśli jest taka potrzeba w opcji „od dnia i godziny” (czyli od teraz).  W przypadku osób przebywających poza granicami RP – odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu.

Zakres podstawowy ubezpieczenia Warta Travel obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia będących wynikiem:  nagłego zachorowania, następstw chorób przewlekłych oraz nieszczęśliwego wypadku,
 • zorganizowanie pomocy w ramach szerokiego zakresu usług assistance.

Zakres dodatkowy obejmuje:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • bagaż podróżny,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • kontynuację leczenia powypadkowego w RP,
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie.
Jaki jest podstawowy zakres ochrony?

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia to nawet 1 000 000 zł.

Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.

Gwarantujemy nielimitowany:

 • Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu
 • Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie.

 

Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:

 • pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
 • przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołania lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
 • zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.

Sprawdź wszystkie dostępne usługi assistance w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co obejmuje dodatkowy zakres ochrony?

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.

BAGAŻ PODRÓŻNY

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy.

Oznacza to, ze wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne).

Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł.

Wypłacamy odszkodowanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacja medyczną.

Ponadto zwracamy wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży.

Dodatkowo zwracamy wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych.

Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.

KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP

Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji (limit 500 zł) związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP.

ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąc udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu samochodu, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży zagranicznej.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

Jakie rozszerzenia ubezpieczenia są możliwe?

Umożliwiamy rozszerzenie umowy ubezpieczenia Warta Travel o:

 • uprawianie sportów zimowych,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy za granicą,
 • działania wojenne.

W ramach ubezpieczenia turystycznego Warta Travel większość sportów uprawianych amatorsko nie wymaga żadnego rozszerzenia umowy – popularne sporty włączone są do zakresu podstawowego np. kitesurfing, czy żeglarstwo morskie i śródlądowe.

Sporty zimowe to uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach.

Sporty ekstremalne zawarte są w krótkim katalogu zamkniętym i są to:

 • górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 4 000 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie);
 • wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
 • lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo;
 • motorowe: rajdy samochodowe, motocross;
 • MMA (mieszane sztuki walki).

Rozszerzenie o wykonywanie pracy za granicą dotyczy jedynie wybranych branż – pozostałe prace nie wymagają żadnego rozszerzenia  (np. prace opiekuńcze , prace  w rolnictwie i ogrodnictwie itp.).

Rozszerzenia umowy wymaga wykonywanie prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów;

Rozszerzenie o działania wojenne dotyczy jedynie krajów, w których  aktualnie są  prowadzone  działania wojenne – w systemach sprzedażowych wprowadzone zostało obligatoryjne rozszerzenie w tych krajach.

W zakresie podstawowym, bez konieczności rozszerzenia umowy, znajdują się szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych – tym samym nie ma potrzeby rozszerzenia umowy przy wyjazdach do krajów, w których ogłoszono stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW

W ramach ubezpieczenia Warta Travel, w momencie zakupu rozszerzenia umowy o sporty zimowe i zawarcia dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego i OC, gwarantujemy bezpłatny specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów, obejmujący:

 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego z limitem 80 zł dziennie max 7 dni,
 • zwrot kosztów karnetu do wysokości 80% wartości karnetu
 • odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim, czy snowboardowym z limitem 700 zł.

Jak zgłosić szkodę?

Zadzwoń po numer +48 502 308 308

Skorzystaj ze strony: warta.pl/wartatravelassistance - umówisz wizytę lekarską online

Przez aplikację Facebook Messenger

Przez stronę warta.pl/zgloszenie-szkody

Czy ubezpieczenie Warta Travel pokryje koszty leczenia i assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej?

Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę Warta Travel.

Czy uzyskam potwierdzenie ochrony w zakresie leczenia COVID-19, np. dla służb granicznych?

Tak, na polisach Warta Travel dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie. „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży./The insurance also includes the cost of medical treatment related to a sudden illness of COVID-19 during the travel."

Czy jeśli podczas zachorowania na COVID-19 dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej (tzw. choroby współistniejącej), Warta pokryje koszty jej leczenia?

Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu Warta Travel jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.

Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel są pokrywane koszty kwarantanny lub izolatorium?

Jeśli u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty kwarantanny oraz izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju.

Jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas również pokryjemy koszty zakwaterowania i wyżywienia

Czy w ramach ubezpieczenia Warta Travel zostaną pokryte koszty testu w kierunku COVID-19?

Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:

 • jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku,
 • jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 i wynik testu jest pozytywny,
 • jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).
Czy ubezpieczenie Warta Travel pokrywa koszty rekonwalescencji po przebyciu COVID-19?

Tak, jeśli Ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.

Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski lub kraju stałego zamieszkania?

W ramach ubezpieczenia Warta Travel organizowany jest transport medyczny Ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK), wyłącznie w sytuacji jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne.

 • Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby),
 • Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski,

Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID – 19 przebywa w szpitalu /na kwarantannie lub w izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.

Czy Warta pokryje koszty transportu zwłok Ubezpieczonego, jeśli z powodu zachorowania na COVID-19 lub z powodu chorób współistniejących dojdzie do zgonu?

Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia.

Czy Warta pokryje koszty wcześniejszego powrotu z podróży Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących, jeśli ktoś bliski w Polsce zachoruje na COVID-19 ?

Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej, lub dojdzie do jej śmierci, Warta pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu

W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin"?

Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:

 • zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem Warta Travel,
 • odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
 • awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
 • strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 • zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca Ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.

Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin".

Jakich kosztów związanych z epidemią COVID-19 nie pokryje ubezpieczenie?

Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:

 • kosztów profilaktycznych testów na COVID-19.
 • kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
 • kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
 • kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki / prewencji,
 • kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/ zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/ państwowe,
 • kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski jeśli ubezpieczony nie skorzysta z pierwotnie planowanego środka transportu, z powodu przebywania na kwarantannie czy w izolatorium - bez potwierdzonego, pozytywnym wynikiem testu, COVID-19.
Zobacz więcejZwiń

Przydatne dokumenty

Porady

Czy ubezpieczenie Warta Travel zawiera rozszerzenie o leczenie następstw chorób przewlekłych?

Cierpisz na chorobę przewlekłą i wybierasz się w podróż? Przeczytaj, jak ubezpieczenie turystyczne może Cię wesprzeć, gdy choroba zaskoczy Cię podczas wyjazdu.

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem Warta Travel a Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Wyjeżdżasz na zagraniczny wypoczynek i chcesz wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne? Wiele osób w sezonie wakacyjnym decyduje się na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak czy EKUZ…

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Podczas urlopu mojej mamie przydarzył się półpasiec. Zadzwoniliśmy do Warty, omówiliśmy problem. Konsultant poinformował nas, że oddzwoni w ciągu godziny. Zadzwonił już po 10 minutach z informacją, że przyjedzie do nas lekarz i że wizyta będzie bezkosztowa. Było to bardzo uspokajające i komfortowe.

Grzegorz z Warszawy

Kilka godzin spokojnej podróży i dotarliśmy na prom, którym mieliśmy dotrzeć na wyspę Cres. Słońce, cudowny nastrój i… nagły, ostry ból zęba! Telefon na Assistance. „OK. Przyjmujemy zgłoszenie. Proszę czekać na wiadomość”. Po kilku minutach otrzymałam SMS z nazwiskiem i adresem stomatologa, który czekał na moje przybycie. To się nazywa szczęście!

Edyta z Żor
Gwiazda Jakości Obsługi 2021
Złoty Laur Konsumenta 2021