Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu - jednorodzinny murowany dom z czerwonym dachem ubezpieczony w Warcie
Ubezpieczenie domu - jednorodzinny murowany dom z czerwonym dachem ubezpieczony w Warcie

W razie wichury, pożaru, powodzi, włamania i innych zdarzeń

Ubezpieczenie domu przydaje się, gdy chcesz zapewnić sobie ochronę na wypadek silnego wiatru, pożaru, przepięcia, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem oraz innych zdarzeń. Ochrona może obejmować również to, co znajduje się w ogrodzie. Dostosuj polisę do swoich potrzeb i chroń to, co w domu i poza nim.

Ubezpieczenie obejmuje mury (czyli fundamenty, ściany, dach, schody zewnętrzne, tarasy), rynny, balustrady, parapety, panele fotowoltaiczne, solary i inne elementy zewnętrzne, a także piwnicę czy garaż, który stanowi jedną bryłę z domem oraz stałe elementy (czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować np. glazura, podłogi, stałe wyposażenie łazienek, sprzęt AGD w zabudowie).

Ważne, żeby ochroną objąć również ruchomości stanowiące wyposażenie domu (czyli m.in. meble, dywany, sprzęt RTV i AGD, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, biżuterię i inne).

Co zyskujesz

Ochronę od wszystkich zdarzeń (All Risks)

Umowa obejmuje nie tylko podstawowe zdarzenia takie jak pożar, powódź, przepięcie, zalanie, kradzież z włamaniem ale wszystkie inne, które nie zostały wyłączone w OWU np. ubezpieczenie obejmuje przypadkowe stłuczenie szklanych umywalek, szyb kominkowych, paneli fotowoltaicznych i wiele innych przedmiotów.

Ochronę od podstawowych zdarzeń

Umowa obejmuje zamknięty katalog podstawowych zdarzeń m.in. powódź, przepięcie, zalanie, uderzenie pioruna i wiele innych z opcją rozszerzenia o kradzież z włamaniem.

Pomoc specjalisty w nagłych wypadkach

Organizujemy i opłacamy m.in. usługę hydraulika, gdy trzeba wymienić pęknięty wężyk w łazience czy szklarza jeśli trzeba wymienić stłuczoną szybę.

Lokal zastępczy na czas naprawy uszkodzeń

Gdy zdarzy się szkoda, która wykluczy dalsze zamieszkiwanie, a ubezpieczony dom będzie wymagał generalnego remontu (np. po pożarze czy zalaniu), pokryjemy wydatki związane z lokalem zastępczym dla Ciebie i twoich bliskich.

Poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

Zwracamy poniesione koszty poszukiwania miejsca i usunięcia awarii instalacji nie tylko w przypadku szkody, ale również gdy istnieje realne zagrożenie jej powstania.

Co obejmuje ubezpieczenie domu – przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie domu – przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Opcje dodatkowe możesz dobrać przy zakupie ubezpieczenia przez internet lub u naszych Agentów.

Opcja dodatkowa
Garaż, inny budynek

Dodatkowa ochrona:

 • garażu wolnostojącego lub innego budynku, który mieści się na posesji Twojego domu.
Garaż, który można ubezpieczyć w Warcie
Opcja dodatkowa
Ogrodzenie i inne budowle w Twoim ogrodzie

Dodatkowa ochrona ogrodzenia domu:

 • gdy osoby trzecie zniszczą Twoje ogrodzenie pokrywając je graffiti lub na skutek przepięcia zniszczeniu ulegnie siłownik.

Dodatkowa ochrona budowli:

 • gdy wichura przewróci drzewo na domek narzędziowy lub zniszczy plac zabaw Twoich dzieci.
Plac zabaw, ogrodzenie i inne elementy ogrodu możesz ubezpieczyć w Warcie
Opcja dodatkowa
Rzeczy poza domem

Ochrona:

 • sprzętu fotograficznego, medycznego, sportowego,
 • instrumentów muzycznych oraz przenośnego sprzętu komputerowego,

poza mieszkaniem na wypadek kradzieży z włamaniem, wypadku czy zdarzeń losowych.

Aparat fotograficzny symbolizujący rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na rzeczy poza domem
Opcja dodatkowa
Rower poza domem

Dodatkowa ochrona:

 • na wypadek zderzenia roweru z innymi pojazdami, osobami czy zwierzętami - podczas wycieczki rowerowej

 • w zakresie pakiet usług assistance  (transport roweru, transport medyczny, rehabilitacja) - w razie wypadku rowerowego

Rower górski symbolizujący rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dotyczące roweru
Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie nagrobka

Ochrona:

 • na wypadek dewastacji,
 • w razie kradzieży elementów przymocowanych na stałe.
Rzeźba symbolizująca rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nagrobka

Może zainteresuje Cię również

Porównanie wariantów ubezpieczenia

Wybierz wariant Warta Dom Warta Dom Komfort

Twój majątek

Twój majątek

Twój majątek

Minimalna suma ubezpieczenia domu

Minimalna suma ubezpieczenia domu

Minimalna suma ubezpieczenia domu

200 000 zł

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU (All Risk)

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU

Ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń niewyłączonych w OWU

Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń spowodowanych m.in. przez pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, wybuch, grad, uderzenie pioruna, dewastację

Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń spowodowanych m.in. przez pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, wybuch, grad, uderzenie pioruna, dewastację

Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń spowodowanych m.in. przez pożar, powódź, zalanie, silny wiatr, przepięcie, wybuch, grad, uderzenie pioruna, dewastację

Stłuczenia - wariant standard, np. szklane drzwi, okna, kuchenne płyty grzewcze

Stłuczenia - wariant standard, np. szklane drzwi, okna, kuchenne płyty grzewcze

Stłuczenia - wariant standard, np. szklane drzwi, okna, kuchenne płyty grzewcze

Stłuczenia - wariant komfort, np. ogniwa fotowoltaiczne, szyby kominkowe, szyby piekarnika w zabudowie.

Stłuczenia - wariant komfort, np. ogniwa fotowoltaiczne, szyby kominkowe, szyby piekarnika w zabudowie.

możesz dokupić

Stłuczenia - wariant komfort, np. ogniwa fotowoltaiczne, szyby kominkowe, szyby piekarnika w zabudowie.

Ubezpieczenie na wypadek włamania i kradzieży ruchomości lub zniszczenia mieszkania

Ubezpieczenie na wypadek włamania i kradzieży ruchomości lub zniszczenia mieszkania

możesz dokupić

Ubezpieczenie na wypadek włamania i kradzieży ruchomości lub zniszczenia mieszkania

Poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

Poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

do limitu 10 000 zł

Poszukiwanie i usunięcie awarii instalacji

do limitu 40 000 zł

Ruchomości domowe

Ruchomości domowe

Ruchomości domowe

Ochrona przedmiotów wypożyczonych np. sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów wypożyczonych np. sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów wypożyczonych np. sprzętu sportowego czy instrumentów muzycznych - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów służbowych np. telefonu, laptopa przekazanego przez pracodawcę - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów służbowych np. telefonu, laptopa przekazanego przez pracodawcę - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów służbowych np. telefonu, laptopa przekazanego przez pracodawcę - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona biżuterii, zegarków - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona biżuterii, zegarków - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20%
nie więcej niż 10 000 zł

Ochrona biżuterii, zegarków - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20%
nie więcej niż 20 000 zł

Ochrona gotówki

Ochrona gotówki

20%
nie więcej niż 5 000 zł

Ochrona gotówki

20%
nie więcej niż 10 000 zł

Wyłudzenie gotówki - oszustwo na wnuczka, policjanta

Wyłudzenie gotówki - oszustwo na wnuczka, policjanta

10%
nie więcej niż 25 000

Wyłudzenie gotówki - oszustwo na wnuczka, policjanta

10%
nie więcej niż 50 000 zł

Ochrona przedmiotów wykorzystywanych do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz użyczonych przez pracodawcę do pracy zdalnej- w ramach ubezpieczenia ruchomości i domowych

Ochrona przedmiotów wykorzystywanych do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz użyczonych przez pracodawcę do pracy zdalnej- w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

10 000 zł

Ochrona przedmiotów wykorzystywanych do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz użyczonych przez pracodawcę do pracy zdalnej- w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

20 000 zł

Ochrona rzeczy przechowywanych na balkonie, loggii lub tarasie - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona rzeczy przechowywanych na balkonie, loggii lub tarasie - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

2 500 zł

Ochrona rzeczy przechowywanych na balkonie, loggii lub tarasie - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

5 000 zł

Ochrona sprzętu poza lokalem mieszkalnym (np. telefon, torba, zegarek, klucze do mieszkania) w razie rabunku - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona sprzętu poza lokalem mieszkalnym (np. telefon, torba, zegarek, klucze do mieszkania) w razie rabunku - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

do limitu 5 000 zł
w tym gotówka 500 zł

Ochrona sprzętu poza lokalem mieszkalnym (np. telefon, torba, zegarek, klucze do mieszkania) w razie rabunku - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

do limitu 10 000 zł
w tym gotówka 1 000 zł

Ochrona przedmiotów przechowywanych w komórce lokatorskiej - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

Ochrona przedmiotów przechowywanych w komórce lokatorskiej - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

do limitu 50%

Ochrona przedmiotów przechowywanych w komórce lokatorskiej - w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych

do limitu 50%

Pomoc Assistance

Pomoc Assistance

Pomoc Assistance

Wariant standard, np. interwencja specjalisty

Wariant standard, np. interwencja specjalisty

Wariant standard, np. interwencja specjalisty

Wariant komfort, np. naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc medyczna.

Wariant komfort, np. naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc medyczna.

możesz dokupić

Wariant komfort, np. naprawa sprzętu AGD/RTV/PC, pomoc medyczna.

Ty i Twoi bliscy

Ty i Twoi bliscy

Ty i Twoi bliscy

OC w życiu prywatnym – terytorium Świat (bez USA i Kanady)

OC w życiu prywatnym – terytorium Świat (bez USA i Kanady)

możesz dokupić

OC w życiu prywatnym – terytorium Świat (bez USA i Kanady)

możesz dokupić

OC dziecko dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

OC dziecko dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

w zakresie OC

OC dziecko dla szkód wyrządzonych przez małe dzieci

w zakresie OC

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

w zakresie dla najemcy/ wynajmującego

OC najemca lub OC lokator dla osób związanych umową najmu

w zakresie dla najemcy/ wynajmującego

OC na terytorium USA i Kanady

OC na terytorium USA i Kanady

OC na terytorium USA i Kanady

możesz dokupić

OC usługi turystyczne dla osób prowadzących np. gospodarstwo agroturystyczne

OC usługi turystyczne dla osób prowadzących np. gospodarstwo agroturystyczne

możesz dokupić

OC usługi turystyczne dla osób prowadzących np. gospodarstwo agroturystyczne

możesz dokupić

NNW dla domowników, w tym dzieci

NNW dla domowników, w tym dzieci

możesz dokupić

NNW dla domowników, w tym dzieci

możesz dokupić

Twój ogród

Twój ogród

Twój ogród

Ochrona otoczenia domu tj. ogrodzenia, wiaty, altany, mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych

Ochrona otoczenia domu tj. ogrodzenia, wiaty, altany, mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych

możesz dokupić

Ochrona otoczenia domu tj. ogrodzenia, wiaty, altany, mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych

możesz dokupić

Ochrona drzew i krzewów zasadzonych w gruncie, które mogą ulec zniszczeniu

Ochrona drzew i krzewów zasadzonych w gruncie, które mogą ulec zniszczeniu

Ochrona drzew i krzewów zasadzonych w gruncie, które mogą ulec zniszczeniu

możesz dokupić

Twój rower

Twój rower

Twój rower

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

do limitu 2 500 zł

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

do limitu 5 000 zł

Ochrona roweru poza domem w razie wypadku, rabunku lub zdarzeń losowych wraz z Assistance

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

możesz dokupić

Ochrona roweru poza domem w razie rabunku (w zakresie ruchomości domowych)

możesz dokupić

Twój sprzęt

Twój sprzęt

Twój sprzęt

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem

do limitu 5 000 zł
w tym gotówka 500 zł

Ochrona sprzętu (komputerowego, fotograficznego, muzycznego, sportowego i biwakowego) w razie rabunku poza domem

do limitu 10 000 zł
w tym gotówka 1 000 zł

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu

możesz dokupić

Ochrona sprzętu na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego lub bagażnika samochodu

możesz dokupić

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu

Czy zawierając umowę ubezpieczenia ma znaczenie z jakich materiałów został wykonany. Kiedy budynek będzie traktowany jako palny, a kiedy niepalny?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy wskazać czy dom jest palny czy niepalny. 

 • budynki palne to takie: w których ściany nośne wykonane są z elementów drewnianych, płyt warstwowych wypełnionych styropianem, pianką poliuretanową lub pokrycie dachowe jest wykonane z materiałów palnych: gont drewniany, strzecha (trzcina lub słoma), płyta warstwowa wypełniona styropianem lub pianką poliuretanową oraz budynki: typu kanadyjskiego o konstrukcji szkieletowej wykonanej z drewna lub prefabrykatów z drewnopochodnych płyt (OSB lub wiórowych), z bali drewnianych, wykonane w technologii muru pruskiego. 
 • budynki niepalne to takie: w których ściany nośne wykonane są z elementów niepalnych: cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków, suporeksu, szkła i innych materiałów niepalnych oraz pokrycie dachu jest wykonane z materiałów niepalnych: blacha, eternit, dachówka ceramiczna, cementowa, bitumiczna, papa oraz płyta warstwowa wypełniona wełną mineralną.

Jakie obowiązki spoczywają na właścicielu domu jednorodzinnego, które mogą mieć wpływ na decyzję i wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa, każdy właściciel domu zobowiązany jest do następujących czynności:

 • czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych –  raz na rok
 • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:
  • w przypadku pieca na paliwo stałe np. węgiel – raz na 3 miesiące
  • w przypadku pieca na paliwo płynne i gazowe – raz na 6 miesięcy
 • kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronowej – raz na 5 lat
 • kontrola instalacji gazowych – raz na rok
 • kontrola przewodów kominowych – raz na rok

Kontrole powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Czy ubezpieczając ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem w domu jednorodzinnym muszę zainstalować alarm z monitoringiem?

Dodatkowe zabezpieczenia mogą być wymagane w zależności od zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych. Jeśli suma ubezpieczenia nie przekracza 200 000 zł wystarczą poniże zabezpieczenia:

 • drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak umocowane, osadzone, zamknięte lub rozszczelnione, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów, drzwi balkonowe oraz okna nie mogą być uchylone.
 • drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego powinny być zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem.

Jeśli drzwi wejściowe mają elementy szklane, musisz je dodatkowo zabezpieczyć w taki sposób, żeby uniemożliwić wejście do pomieszczeń lub otwarcie zamka w tych drzwiach po wybiciu w nich szyby. W przypadku gdy przeszklenia stwarzają możliwość wejścia do wnętrza muszą być wykonane z szyby przeciwwłamaniowej (co najmniej klasy P3) lub w miejscu ubezpieczenia musi być zainstalowany system alarmowy, system alarmowy z monitoringiem.

Czy takie przedmioty jak plac zabaw dla dzieci i meble ogrodowe, które są na zewnątrz domu, mogę ubezpieczyć?

Umowę ubezpieczenia domu należy rozszerzyć o ubezpieczenie małej architektury, wówczas ruchomości domowe znajdujące się na posesji, takie jak:

 • meble ogrodowe,
 • grille, parasole,
 • sprzęt i narzędzia ogrodnicze
 • zjeżdżalnie i piaskownice

będą ubezpieczone.

Przydatne dokumenty

Poradnik

Kobieta i mężczyzna ze swoim małym dzieckiem przed laptopem wybierają ubezpieczenie domu w Warcie 
Ile kosztuje ubezpieczenie domu? Sprawdź co obejmuje i jaki zakres wybrać

Za rok ochrony ubezpieczeniowej domu zapłacimy zazwyczaj kilkaset złotych. To niewiele w porównaniu z tym, ile możemy stracić, jeżeli dopadnie nas pech.  

Szara kanapa w jasnym salonie, w wynajmowanym mieszkaniu, które jest ubezpieczone w Warcie
Ubezpieczenie mieszkania na wynajem – czym kierować się przy wyborze?

Wielu z nas lokuje swoje oszczędności w nieruchomościach przeznaczonych na wynajem. Zabezpieczeniem takiej inwestycji powinna być dobra polisa mieszkaniowa. Jak ją wybrać?

Niebieska kanapa w mieszkaniu kupionym na kredyt z cesją na bank 
Czym jest cesja na bank mieszkania lub domu i jak działa?

Jeśli kupujesz mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny wiedz, że większość banków wymaga, aby dodatkowo zostało wykupione ubezpieczenie na mieszkanie z cesją na bank. Jest to dobrowolne przeniesienie…

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

W moim nowym mieszkaniu doszło do zalania podłogi oraz sufitu. Zgłosiłam szkodę do Warty. Bardzo szybko pojawił się rzeczoznawca, który wycenił straty. Już po kilku dniach od zgłoszenia szkody miałam pieniądze na naprawę! Wszystko szybko i sprawnie, a dzięki Warcie mogłam spać spokojnie.

Anna z Warszawy

Szybki telefon na infolinię, zgłoszenie z assistance domowego i już po chwili poczułem ulgę – pani zapewniła mnie, że na pewno pojawi się serwisant w celu naprawy zmywarki. Jak powiedzieli, tak zrobili.

Cała przygoda zakończyła się szczęśliwie.

Paweł z Warszawy
Złoty Laur Konsumenta 2023 - Warta wyróżniona w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne i usługi assistance
Warta otrzymała prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2023

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.