Na czym polega ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank?

Cesja jest całkowicie dobrowolna, polega na przeniesieniu i odstąpieniu praw, a także zobowiązań dotyczących mieszkania lub domu na inną osobę lub instytucję. Cesja praw z ubezpieczenia najczęściej podpisywana jest przy kredycie hipotecznym na bank, który udziela pożyczki.

Cesja na bank przy kredycie hipotecznym stanowi umowę cywilno-prawną, która zawierana jest pomiędzy kredytobiorcą/klientem czyli właścicielem lub właścicielami lokalu (cedentem) i bankiem (cesjonariuszem).

W przypadku uzyskania odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego dana kwota nie zostanie przekazana kredytobiorcy, a cesjonariuszowi, którym w tym przypadku jest bank. Z kolei konieczność spłaty kredytu pozostaje obowiązkiem podmiotu, który otrzymał pożyczkę.

 

Czy ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank jest obowiązkowe?

Teoretycznie takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Jednak kupując mieszkanie lub dom na kredyt zobowiązujesz się do spłaty rat. Jeśli jednak, z różnych powodów, przestaniesz spłacać raty kredytu, bank potraktuje dom czy mieszkanie jako zabezpieczenie kredytu. W przypadku szkody, takie ubezpieczenie zagwarantuje ochronę majątku. Cesja stanowi gwarancję pokrycia kosztów kredytu na wypadek różnych zdarzeń losowych, dlatego jest to wariant wymagany przez banki. Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank zwykle jest więc obowiązkowe przy kredycie, a odmawiając podpisania umowy najprawdopodobniej nie uzyskasz pożyczki. 

 

Kto otrzymuje odszkodowanie?

Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank jest dodatkowym zabezpieczeniem dla kredytodawcy, ale przede wszystkim dla Ciebie. Jeśli Twoje mieszkanie lub dom ulegnie zniszczeniu, np. w pożarze lub powodzi, nie zostaniesz bez miejsca do mieszkania i z dużym kredytem do spłacenia, ponieważ całość lub część odszkodowania zostanie przeznaczona na pokrycie rat pożyczki.

Oczywiście nie oznacza to, że zawsze całość odszkodowania zostanie przekazana bankowi. Jeśli np. spłaciłeś już większość kredytu, a mieszkanie uległo zniszczeniu, bank otrzyma część odszkodowania na pokrycie pozostałej kwoty pożyczki. Z kolei reszta odszkodowania wpłynie na Twoje konto.

Podobna sytuacja dotyczy drobnych szkód. Zwykle już przy podpisaniu umowy ubezpieczeniowej z cesją, w porozumieniu z bankiem ustalana jest suma, do jakiej to Ty otrzymasz odszkodowanie. W praktyce, przy niewielkich zniszczeniach bank najczęściej dopuszcza, aby to właściciel mieszkania lub domu otrzymał odszkodowanie i mógł dzięki niemu naprawić zaistniałe szkody.

 

Jak przenieść prawo do odszkodowania na bank?

Ubezpieczenie z cesją niewiele różni się od zwykłego ubezpieczenia mieszkaniowego, z wyjątkiem dodatkowego podmiotu, jakim jest cesjonariusz (bank). Polisa taka powinna zawierać pełne dane banku, a także informacje dotyczące ubezpieczanego lokum. Po spłacie całości kredytu i poinformowaniu o tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe prawo do odszkodowania przechodzi na właściciela nieruchomości. W niektórych przypadkach możliwe jest także wcześniejsze anulowanie cesji, ale tylko za zgodą banku.  

W Warcie możesz zgłosić cesję polisy tutaj.

 

Ile kosztuje ubezpieczenia mieszkania z cesją na bank?

Koszt zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia. Jest to nic innego, jak szacowana wartość nieruchomości. Najczęściej suma ubezpieczenia jest zbliżona do wysokości kredytu.

Wysokość raty ubezpieczenia, jak również zakres polisy mogą znacznie różnić się w zależności od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, dlatego przed wyborem warto sprawdzić różne warianty i wybrać najkorzystniejszy.

 

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank?

Zazwyczaj to bank ustala minimalny zakres ubezpieczenia. Dla kredytodawcy najważniejsza jest ochrona elementów stałych, czyli np. murów, podłóg, okien oraz instalacji. Podstawowa polisa z cesją na bank chroni więc od zdarzeń, takich jak m.in.:

  • pożar
  • powódź
  • zalanie
  • przepięcie
  • huragan
  • uderzenie piorunu
  • upadający pojazd powietrzny lub lądowy

Ruchomości domowe, m.in. sprzęt RTV i AGD, czy meble wolnostojące, a także ubezpieczenie na wypadek kradzieży nie są przedmiotem ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym. Oczywiście właściciel mieszkania lub domu może zdecydować się na dodatkową ochronę i wykupienie indywidualnej polisy. Jej zakres nie leży jednak w kwestii banku i nie podpisuje się cesji praw do takiego ubezpieczenia.