Dom i mieszkanie

Co obejmuje ubezpieczenie domu? Jak kupić ubezpieczenie domu?

Posiadasz dom i chcesz go dobrze ubezpieczyć? Zastanawiasz się, co oferuje ubezpieczenie domu i w jaki sposób działa w praktyce? Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z informacjami o skutecznie działających ubezpieczeniach nieruchomości.
 

Rodzina w domu

Przed czym chroni polisa na dom?

Każdy posiadacz domu powinien dbać o swoją własność. Najlepiej zrobić to z pomocą skutecznego i dającego możliwie szeroką ochronę ubezpieczenia. Naszej nieruchomości zagrażają takie zdarzenia jak pożar, przepięcie, uderzenie pioruna, silny wiatr, ale także niebezpieczeństwa związane z kradzieżą z włamaniem. Polisy na dom w swojej podstawowej formie zapewniają ochronę murów oraz elementów stałych. Mając na myśli mury, ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymieniają fundamenty, ściany, dachy oraz schody wewnętrzne i tarasy. Elementy stałe to wyposażenie naszego domu, które jest zamontowane wewnątrz i nie ma możliwości jego demontażu. Można tu wymienić podłogi, meble stanowiące zabudowę, glazurę oraz stałe wyposażenie łazienek. Taki zakres ubezpieczenia domu najlepiej jest rozszerzyć o ruchomości domowe, czyli ruchomości będące wyposażeniem ubezpieczonego domu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pożaru lub kradzieży z włamaniem. Ruchomości domowe to spora grupa przedmiotów. Należą do nich między innymi sprzęt RTV i AGD, meble, dywany, ubrania oraz sprzęt sportowy.

 

Jak wybrać zakres zdarzeń losowych na polisie na dom?

Kluczowym parametrem polisy określającym poziom ochrony naszego domu jest zakres zdarzeń losowych, przed którymi ma chronić wspomniana polisa. Na rynku, w tym aspekcie, dostępne są dwa rodzaje polis. W pierwszym na polisie mamy wymieniony zamknięty katalog zdarzeń losowych. W drugim polisa chroni od wszystkich zdarzeń, poza wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest polisa na dom chroniąca od wszystkich możliwych zdarzeń losowych. Już polisa posiadająca zamknięty katalog zdarzeń losowych daje dość znaczny poziom ochrony. Polisy tego typu obejmują zdarzenia losowe takie jak dym i sadza, grad, deszcz nawalny, lawina, napór śniegu, osunięcie się ziemi, powódź, przepięcie, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, zalanie, wybuch, ale też dewastacje, rabunek i kradzież z włamaniem. Polisy chroniące od wszystkich zdarzeń losowych zawierają informacje, czego dotyczy ubezpieczenie, czyli murów, elementów stałych i ruchomości domowych oraz zawierają informacje, w jakich przypadkach ubezpieczenie nie działa. Można tu wymienić umyślne działania mające na celu uszkodzenie lub zniszczenie mienia, działania pod pływem alkoholu lub podobnie działających substancji, szkody powstałe wskutek działań wojennych, aktów terroryzmu, zamieszek lub rozruchów.
 

Dlaczego do polisy na dom potrzebny jest pakiet usług assistance?

Ubezpieczenie domu, naszego mienia wiąże się też z zapewnieniem możliwości skorzystania z szeregu usług assistance. Towarzystwa ubezpieczeniowe wspomniane usługi oferują z reguły w kilku zakresach na swoich produktach. Od nas zależy, co wybierzemy, ponieważ chcemy w ten zrealizować nasze potrzeby. Usługi assistance związane są na ogół z zapewnieniem interwencji specjalisty, jeśli coś w naszym domu wymaga nagłej naprawy. Możemy tym samym skorzystać z możliwości zamówienia wizyty np. ślusarza, szklarza, hydraulika lub dekarza. Usługi assistance to także pomoc dla domowników w przypadku choroby lub wypadku. Możemy tu liczyć na konsultacje lekarskie, opiekę pielęgniarską, transport medyczny czy dostawę leków lub innych podobnych środków. Pakiet usług assistance na naszej polisie na dom może być pomocny po wystąpieniu szkody na naszym mieniu. Dzięki niemu możemy zorganizować dozór mienia, jeśli wystąpiła szkoda i musimy zadbać o to, aby jej skutki nie powiększały się. Możemy także zorganizować transport naszego mienia lub jego przechowanie po szkodzie.
 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania 

Jak działa ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Nieodzownym elementem polisy na dom jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi związanymi z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ubezpieczenie taki chroni w aspekcie czynności życia prywatnego. Nie jest więc związane z ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu lub z innymi ubezpieczeniami OC, takimi jak ubezpieczenie OC firmy lub instytucji. Warte podkreślenia jest, że zawarte na dom ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego, ale też wszystkich domowników wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Zakres ubezpieczenia wychodzi znacznie poza szkody wyrządzone w związku z posiadaniem domu. OC w życiu prywatnym to też ochrona między innymi przed finansowymi skutkami wyrządzonych szkód podczas amatorskiego uprawiania sportu, w związku z posiadaniem zwierząt domowych, w związku z posiadaniem i użytkowaniem rowerów lub hulajnóg.

 

Dlaczego warto rozszerzyć ochronę na polisie na dom?

Polisy na dom, to ubezpieczenia dobrowolne, w których sami możemy wybrać interesujący nas zakres ochrony. Powoduje to, że do ochrony murów, elementów stałych, ruchomości i OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciele proponują wiele bardzo przydatnych rozszerzeń zakresu ochrony. Jednym z najczęściej wybieranych dodatków do ubezpieczenia domu jest ubezpieczenie garażu lub innego podobnego budynku znajdującego się na tej samej posesji co nasz dom. Ochroną możemy też objąć ogrodzenie wokół naszej posesji i inne budowle znajdujące się na jej terenie, akie jak plac zabaw dla dzieci lub domek narzędziowy. Nasze ubezpieczenie domu może także dotyczyć sprzętu fotograficznego, sportowego lub medycznego, jaki posiadamy. Ubezpieczenie takie działa też poza domem i chroni w razie kradzieży, wypadku lub zdarzeń losowych. Również poza domem możemy być chronieni podczas korzystania z roweru, jeśli spotka nas wypadek taki jak zderzenie z pojazdami, osobami lub zwierzętami. Dodatkowo przy rowerze poza domem niektórzy ubezpieczyciele proponują pakiet usług assistance, co oznacza, że możemy liczyć na transport uszkodzonego roweru, transport medyczny dla nas i rehabilitacje, jeżeli odnieśliśmy w wyniku wypadku obrażenia i potrzebujemy wsparcia w powrocie do pełnej formy. Polisą na dom można też objąć budowle znajdujące się poza posesją. Najlepszym przykładem jest możliwość ubezpieczenia nagrobka w zakresie dewastacji lub kradzieży jego trale przytwierdzonych elementów.

 

W jaki sposób można kupić polisę na dom?

Polisę na dom możemy nabyć u agenta lub zdalnie z pomocą strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego, którego oferta nas zainteresowała. Zakup polisy u agenta oznacza w praktyce naszą wizytę w agencji ubezpieczeniowej lub wizytę agenta w naszym domu. Lepszym rozwiązaniem jest wizyta agenta u nas, ponieważ agent, ustalając z nami zakres naszej polisy, a przede wszystkim sumy ubezpieczenia, może uczynić to bardzo dokładnie, z uwzględnieniem naszych oczekiwań.

Zakup polisy na dom z pomocą strony internetowej jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Przy zawieraniu w ten sposób polisy potrzebujemy oczywiście danych związanych z naszą nieruchomością oraz danych naszych i ewentualnych współwłaścicieli, jeśli tacy występują. Przy zakupie poprzez stronę możemy też dopasować ochronę do naszych potrzeb. Po wyliczeniu oferty na podstawie przedstawionych przez nas danych możemy zawrzeć polisę zdalnie, bez wychodzenia z domu.

 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady