Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego a ubezpieczenie domu lub mieszkania – jaka jest różnica?

Kupujesz nieruchomość i chcesz wiedzieć jakie ubezpieczenia będą ci potrzebne? Dbasz o interesy najbliższych, ale chcesz zadbać także o kupiony dom lub mieszkanie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, na czym w praktyce polega ubezpieczenie nieruchomości z kredytem hipotecznym.

Kobieta z dzieckiem

Jak powinno działać skuteczne ubezpieczenie domu lub mieszkania z kredytem hipotecznym?

Zakup domu lub mieszkania to ważna chwila w życiu kupującego. Oznacza z reguły założenie własnego, niezależnego gospodarstwa domowego oraz stabilizację życiową. Nabycie nieruchomości to znaczny wydatek, więc najprościej zrobić to z pomocą kredytu hipotecznego. Po znalezieniu odpowiedniej dla nas nieruchomości i załatwieniu formalności w banku, dom lub mieszkanie jest wreszcie naszą własnością. Po naszej stronie pozostaje spłata kredytu hipotecznego. Ważną sprawą przy spłacie takiego zobowiązania jest zabezpieczenie możliwości jego spłaty. Można to zrobić poprzez nabycie polisy na życie, na której uposażonym, czyli wyznaczonym do odbioru kwoty z ubezpieczenia będzie bank, który udzielił nam kredytu. Rozwiązanie to zabezpiecza roszczenia banku w przypadku naszej śmierci lub wypadku uniemożliwiającego nam aktywność zawodową. Umowy kredytu hipotecznego zawierają również zapisy nakładające na kredytobiorcę konieczność ubezpieczenia mienia, którego zakup został sfinalizowany poprzez ten kredyt. Kredytobiorca w zależności od zapisu umowy, musi ubezpieczyć dom lub mieszkanie, co najmniej w zakresie ochrony murów i elementów stałych od pożaru. Oznacza to w praktyce, że podstawowe elementy naszej nieruchomości są objęte ochroną i nie zagraża nam sytuacja, w której uległyby zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu, a my zostalibyśmy z zobowiązaniem do spłaty.
Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, które ma być skuteczne i zabezpieczyć interesy nasze, naszej rodziny, jak również banku, który udzielił nam finansowania, powinno składać się z naszego ubezpieczenia na życie, jak również z ubezpieczenia nieruchomości, którą nabyliśmy. Tylko w ten sposób mamy zapewnioną spłatę kredytu bez względu na nieprzewidziane sytuacje, jakie mogą pojawić się w naszym życiu. Trzeba pamiętać, że kredytowanie zakupu nieruchomości, to umowa zawarta na wiele lat, tym samym należy także brać pod uwagę niesprzyjające nam scenariusze.

 

Co ma zawierać polisa na życie do kredytu hipotecznego?

Polisy na życie oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają ustalenie banku, jako uposażonego do odbioru świadczenia w przypadku naszej śmierci. Rozwiązanie to zabezpiecza spłatę naszych zobowiązań, jakie mamy wobec banku w związku z kredytem hipotecznym. Część ubezpieczycieli oferuje także produkty na życie dedykowane właśnie do realizacji takiego zabezpieczenia. Uwzględniają one kilka oczekiwań osób potrzebujących takich polis. Przede wszystkim zapewniają możliwość zawarcia polisy chroniącej życie z malejącą sumą ubezpieczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Wraz ze spłatą zobowiązania wobec banku, zmniejsza się suma potrzebna do zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczyciel oferuje tym samym dostosowanie zakresu ochrony do naszych aktualnych potrzeb. Zaciągnięte przez nas zobowiązanie może być szybko zrealizowane z pomocą polisy i żaden sposób nie obciąża naszych najbliższych. Jako korzyść w opisywanym rozwiązaniu, należy także przytoczyć krótki czas spłaty naszych zobowiązań w przypadku naszej śmierci. Unikamy poprzez zawarcie polisy na życie czasem długotrwałego procesu ustalenia spadkobierców, którzy poza naszym majątkiem otrzymają też nasze niezrealizowane zobowiązania.  Takie rozwiązanie powinniśmy zawsze brać pod uwagę, jeśli tylko jako pożyczkobiorca mamy możliwość samodzielnie wybrać polisę na życie, poza ofertą proponowaną przez bank, który udziela nam pożyczki.

Ubezpieczenia na życie związane z zabezpieczeniem zobowiązań zawierają zawsze ryzyko ubezpieczeniowe związane ze zgonem osoby ubezpieczonej. Jednak to nie koniec ich możliwości. Niektóre produkty umożliwiają też ubezpieczenie w zakresie zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku. Tym samym możemy tak skonstruować ochronę na polisie, że roszczenia banku zostanie spełnione przez ryzyko śmierci ubezpieczonego, a ryzyko śmierci w wyniku wypadku może trafić do osób uposażonych na polisie przez ubezpieczonego. Mogą to być najbliżsi lub inne osoby wskazane przez ubezpieczonego. Nie tylko śmierć może uniemożliwić spłatę naszej pożyczki. W podobny sposób jej spłacie może zagrozić poważny wypadek, który sprawi, że nie będziemy zdolni do pracy zarobkowej. Wypadek może też spowodować u nas znaczne pogorszenie stanu zdrowia, uniemożliwiając nam samodzielną egzystencję. Wobec takich zagrożeń może też chronić polisa na życie zawarta pod kredyt.

 

Przed czym chroni polisa na dom lub mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferują ubezpieczenia mieszkań lub domów zakupionych z pomocą kredytu hipotecznego. Takie polisy spełniają wymagania stawiane przez banki w zakresie ubezpieczenia mienia, na które udzieliły pożyczki. Ubezpieczenia takie w podstawowym zakresie chronią najważniejsze elementy naszych nieruchomości, takie jak mury i elementy stałe, czyli zamontowane w ten sposób, że nie jest możliwe ich przemieszczenie bez zniszczenia ich. Aby objąć takim ubezpieczone mieszkanie lub dom, należy zawrzeć polisę już podczas przyznawania pożyczki hipotecznej, albo w trakcie jej trwania. W praktyce oznacza to ustanowienie cesji umowy ubezpieczenia na bank, który udziela nam pożyczki.

Polisa na nieruchomości z cesją na bank chroni co najmniej przed kilkoma zagrożeniami. Przede wszystkim chroni ściany mieszkania lub domu, stropy oraz takie elementy jak parapety, zabudowy balkonów lub podobne elementy zewnętrzne. Ponadto polisa chroni wspomniane elementy stałe. Zaliczamy do nich drzwi, okna, meble w zabudowie w pomieszczeniach mieszkalnych, glazurę i zamontowaną w naszej nieruchomości armaturę. Opisywana polisa na mieszkanie lub dom chroni także przed chyba najważniejszym zagrożeniem, jakim jest pożar naszej nieruchomości.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady