Życie

Czy można posiadać kilka polis na życie?

Masz już polisę na życie, ale chcesz jeszcze bardziej chronić najbliższych? A może liczy się dla ciebie zapewnienie środków dla dziecka lub skuteczne odłożenie większej kwoty? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie zastosowanie mogą mieć twoje polisy na życie.

Rodzina z dzieckiem

Czy możemy potrzebować dwóch polis na życie?

Polisy na życie są ubezpieczeniami dobrowolnymi i to od nas tylko zależy, w jaki sposób chcemy ubezpieczyć nasze życie i zdrowie oraz jak bardzo ważne jest dla nas zabezpieczenie naszych najbliższych. Nasze ubezpieczenie na życie możemy kształtować zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Każda osoba posiadająca już polisę na życie może zawrzeć kolejne polisy na życie i bardzo często jest to związane z jej potrzebami. Z reguły, jeśli jesteśmy właścicielem nieruchomości zakupionej z pomocą kredytu bankowego, to bank wymaga od nas jako zabezpieczenia polisy na życie z sumą ubezpieczenia w wysokości naszego zobowiązania dla banku. Tym samym realizujemy zabezpieczenie naszego kredytu, ale w przypadku naszej śmierci bliscy nie otrzymają ze wspomnianej polisy żadnych środków. Będąc kredytobiorcom, powinniśmy pamiętać także o sobie i najbliższych. Wynika z tego, że w opisywanej sytuacji potrzebujemy co najmniej dwóch polis na życie. Jednej zabezpieczającej nasze zobowiązanie i drugiej zabezpieczającej nas i naszą rodzinę. Pewnym rozwiązaniem jest w tym przypadku także zawarcie jednej polisy na życie z taką sumą ubezpieczenia z tytułu zgonu, która zabezpieczy zobowiązania wobec banku i zabezpieczy naszą rodzinę. Na polisie na życie możemy wyznaczyć więcej niż jednego uposażonego, czyli osobę lub instytucję, która złoży wniosek o wypłatę świadczenia z polisy po naszej śmierci.
 

Dlaczego warto zdecydować się na ochronę zdrowia na polisie na życie?

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że model, w którym jedna osoba posiada kilka polis na życie, jest dość często spotykany wśród klientów towarzystw ubezpieczeniowych, dla których liczy się skuteczna ochrona. Polisa na życie zabezpieczająca roszczenia banku i kolejna polisa zabezpieczająca interes najbliższych to najprostsze rozwiązanie. Jednak ubezpieczyciele oferują znacznie więcej. Coraz większą popularnością cieszą się polisy na życie, których zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie naszego zdrowia lub zapewnienie środków na leczenie w przypadku poważnego zachorowania. Polisy takie nie mają dużych sum ubezpieczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej, ponieważ nie taka jest ich rola. Zapewniają one środki na leczenie osoby ubezpieczonej w przypadku zdiagnozowania określonego rodzaju nowotworu lub innego poważnego schorzenia w bezpośredni sposób zagrażającemu życiu i zdrowiu. Nie trzeba dowodzić, że leczenie w takich przypadkach jest czasochłonne i kosztowne. Warto przytoczyć też polisy na życie, których zadaniem jest łatwe udostępnienie badań profilaktycznych dla osób ubezpieczonych na nich. Wybierając dostosowany do swoich potrzeb pakiet na takiej polisie, mamy możliwość wykonania określonej ilości badań w okresie roku polisowego, a w szerszych pakietach mamy też dostęp do wizyt u lekarzy specjalistów.

 

Jak zebrać środki dla dziecka z pomocą polisy na życie?

Polisy na życie to także doskonały sposób na zbieranie środków dla swoich dzieci. Mając już zabezpieczenie przede wszystkim dla siebie, należy wziąć pod uwagę możliwość zgromadzenia środków na start w dorosłość naszych dzieci. Służą do tego polisy posagowe. Zawierając taką polisę, zbieramy środki dla dziecka, które to środki otrzymuje ono po osiągnięciu dorosłości lub po zakończeniu kształcenia. Nowoczesne produkty posagowe posiadają też warianty zapewniające ustanowienie dla dziecka renty, wypłacanej w przypadku śmierci osoby, która zawarła na rzecz dziecka polisę. Wraz z wypłacaniem renty ubezpieczeniowej towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje opłacanie składak na takiej polisie posagowej, co powoduje, że nasze dziecko otrzymuje do końca okres trwania polisy rentę, ale otrzymuje też kwotę na start w dorosłość określoną przy zawarciu polisy.

 

Czy polisa na życie może służyć pomnażaniu oszczędności?

Polisy na życie mogą pomóc w skuteczny sposób zebrać nam oszczędności. Służą do tego produkty inwestycyjne lub oszczędnościowe. Na takiej polisie na życie suma ubezpieczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej jest ustalana indywidualnie. Może ona być znaczna lub na minimalnym poziomie, jeśli osoba ubezpieczona posiada już inne polisy na życie. Na polisie można też ustalić inne zakresy ochrony w zależności od potrzeb. Głównym zadaniem polisy inwestycyjnej jest zebranie jak największej kwoty na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Polisy takie działają według zasady, że część składki jest zawsze kierowana na pokrycie ryzyka zgonu osoby ubezpieczonej, jednak pozostała część jest inwestowana w wybrane przez ubezpieczonego fundusze, których zadaniem jest przynoszenie zysków, zwłaszcza przy długim okresie trwania takiej polisy. Istnieje możliwość zmiany funduszy, na które zdecydowaliśmy się przy zawarciu polisy, jeśli nie spełniają naszych oczekiwań. Podobne produkty ubezpieczeniowe oferują tak zwane ryzyko ubezpieczeniowe związane z dożyciem. Przy tych produktach również część składki jest kierowana na pokrycie kosztów ryzyka związanego ze zgonem, ale kolejna jest inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Po zakończeniu okresu czasu, na który zawarta była polisa, ubezpieczyciel wypłaca kwotę ustaloną przy zawarciu, która może być powiększona o kwotę udziału w zyskach ubezpieczyciela z zainwestowanych środków ze składek.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady