Życie

Choroby współistniejące a ubezpieczenie – jak to działa?

Planujesz zakup polisy na życie lub jesteś już jej właścicielem? Cierpisz na różne schorzenia i zastanawiasz się, czy twoja polisa stanowi w tym przypadku dla ciebie ochronę? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób choroby współistniejące uwzględniane są w ubezpieczeniach na życie.

Czym są choroby współistniejące?

Z medycznego punktu widzenia choroby współistniejące są nazywane wielochorobowością. Oznacza to stan, w którym chory ma zdiagnozowaną więcej niż jedną chorobę. Omawiane choroby tylko w pewnym zakresie są związane z podeszłym wiekiem. U chorych w zaawansowanym wieku mogą występować takie schorzenia jak przerost prostaty, osteoporoza, zaćma, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Jednak choroby współistniejące mogą występować także u osób chorujących na serce lub chorujących na depresję. Osoby chorujące na serce mogą także cierpień na cukrzycę, niedokrwistość, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie i nadwagę. Chorzy na depresję mogą zmagać się z lękami, bólami głowy i uczuciem przewlekłego zmęczenia. Nie zawsze mamy wpływ na stan swojego zdrowia. Wielochorobowość może być wynikiem podatności genetycznej, uwarunkowania genetycznego, przewlekłego zakażenia, zaburzenia metabolizmu oraz błędów medycznych podczas terapii, jakimi byliśmy poddawani. Choroby współistniejące miały duże znaczenia podczas pandemii Covid-19. Stan chorych leczących się na wiele chorób mógł wówczas dość znacznie się pogorszyć przy zakażeniu tym wirusem. Nierzadko odnotowywano wówczas zgony.
 

W jaki sposób rozpatrywane są wnioski świadczeniowe z naszej polisy na życie?

Polisy na życie mogą również chronić w zakresie chorób współistniejących. Najważniejszą sprawą w tym przypadku jest dobranie odpowiedniego produktu na życie. Aby upewnić się, czy wybrana polisa konkretnego ubezpieczyciela stanowi ochronę w omawianym zakresie, najlepiej ustalić to z agentem lub z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego wybrany przez nas produkt. Z reguły nie jest łatwo jednoznacznie stwierdzić zakresu ochrony lub dokładniej zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela przed złożeniem wniosku świadczeniowego w związku z chorobami, na które się leczymy. Trzeba pamiętać, że takie wnioski są zawsze rozpatrywane indywidualnie. Niezbędnym elementem złożonego wniosku są dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. O tym, jakie dokumenty mamy dołączyć do naszego wniosku możemy dowiedzieć się podczas jego składania. W zależności od złożoności rozpatrywanego wniosku, opiekun naszej sprawy, może poprosić nas o dodatkowe dokumenty. Omawiana dokumentacja jest przede wszystkim związana z naszym stanem zdrowia i wynika z pobytem lub pobytami w szpitalu, przebytymi zabiegami oraz postawionymi diagnozami. Jeśli zależy nam na szybkim rozpatrzeniu wniosku, powinniśmy bez zbędnej zwłoki dostarczyć wymagane do niego dokumenty. Obowiązek dostarczenia dokumentów leży po stronie osoby, która wnioskuje o wypłatę świadczenia.

 

Czy choroby współistniejące mogą utrudnić wypłatę świadczenia z polisy na życie?

Choroby współistniejące mogą stanowić przeszkodę do wypłaty świadczenia po złożeniu przez nas wniosku do ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, co do zasady, wykluczają możliwość wypłaty świadczenia przy występowaniu kilku chorób jednocześnie i tym samym mających bezpośredni wpływ na stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Niestety jest to dość łatwe do uzasadnienia z punktu widzenia praktyki lekarskiej. Rozwój jednej choroby w bezpośredni sposób może wpłynąć na inną naszą dolegliwość.

Do dużych zmian w tym zagadnieniu doszło podczas pandemii spowodowanej wirusem Covid-19. Bardzo duża ilość zachorowań, jak również podobna duża ilość osób hospitalizowanych oraz liczne zgony, spowodowały zmiany w oferowanych polisach na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc pomóc osobom ubezpieczonym, wprowadziły zmiany w sprzedawanych polisach oraz wprowadziły zmiany w zakresie ochrony polis już funkcjonujących. Zmiany te umożliwiały wypłatę świadczeń z polis na życie w przypadku hospitalizacji z powodu Covid-19. Trzeba pamiętać, że to właśnie osoby cierpiące na dolegliwości związane z chorobami współistniejącymi były najbardziej narażone na zakażenie wirusem.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady