Życie

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku na polisach na życie – co warto wiedzieć?

Chcesz kupić polisę na życie? Oczekujesz, aby twoja polisa na życie chroniła cię w pełni w zakresie wypadków? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie roszczenia możesz zgłosić ze swej polisy na życie po wypadku.

Dziadkowie z wnuczka

Czym różni się trwały uszczerbek na zdrowiu od urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Z urazem niepowodującym trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spotykamy się na polisach na życie, uraz ten musi być wynikiem wypadku. Jednym z produktów ubezpieczeniowych posiadającym w swym zakresie opisywaną formę ochrony jest Warta Dla Ciebie i Rodziny. Z reguły na polisach na życie jest przede wszystkim mowa o ochronie ubezpieczonego w zakresie trwałego uszczerbku będącego wynikiem wypadku.

Ubezpieczyciele opisują w ogólnych warunkach ubezpieczenia, trwały uszczerbek jako zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu, będące wynikiem wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego oraz w najnowszych produktach, będące wynikiem zawału serca lub udaru mózgu. Jak wynika z doświadczeń klientów ubezpieczonych na polisach na życie, znaczna część urazów powstałych w wyniku wypadków nie powoduje jednak trwałego uszczerbku. Stad pojawiła się potrzeba ujęcia w warunkach ochrony również takich sytuacji.
 

Jak uzyskać świadczenie z tytułu urazu niepowodującego trwałego uszczerbku?

Świadczenie z tytułu urazu niepowodującego trwałego uszczerbku jest wypłacane, jeśli istnieje możliwy do opisania związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem, któremu ulegliśmy, a wspomnianym urazem. Oczywiście musimy na polisie posiadać opisywane ryzyko ubezpieczeniowe. Na poszczególnych produktach ubezpieczeniowych, które dają możliwość takiej ochrony, spotkamy się także z limitem ilościowym możliwych do wypłaty takich wniosków w skali roku.  Bardzo ważnym elementem przy wypłacie świadczenia jest udokumentowana interwencja lekarska po naszym wypadku, jak również kontrolna interwencja lekarska po zakończonym leczeniu. Interwencja taka powinna być przeprowadzona w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą. Jak z tego wynika, podstawową dokumentacją medyczną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia przy urazie niepowodującym trwałego uszczerbku, jest dokumentacja związana z naszymi kontaktami ze służbą zdrowia po wypadku.

 

Jak zgłosić świadczenie z urazu niepowodującego trwałego uszczerbku?

Świadczenie z tytułu urazu niepowodującego trwałego uszczerbku w wyniku wypadku jest wypłacane po rozpatrzeniu pozytywnym wniosku osobie ubezpieczonej. Najlepiej wniosek o wypłatę takiego świadczenia złożyć poprzez formularz internetowy, ponieważ już podczas zgłoszenia mamy możliwość przesłania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Bardzo przyspiesza to rozpatrywanie naszego wniosku.

Wniosek możemy również zgłosić telefonicznie, podczas kontaktu z infolinią lub korespondencyjnie, z pomocą pobranego ze strony internetowej ubezpieczyciela wypełnionego formularza. W przypadku zgłoszenia telefonicznego mamy obowiązek dosłania do zgłoszonego wniosku wspomnianej wcześniej dokumentacji. Jeśli zgłaszamy wniosek korespondencyjnie wówczas do wypełnionego formularza powinniśmy dołączyć kopie dokumentów, jakie otrzymaliśmy podczas kontaktów z lekarzem po wypadku. Przy przesyłaniu dokumentacji medycznej do wniosku zgłaszanego korespondencyjnie nie powinniśmy przesyłać oryginałów dokumentacji, jaką posiadamy. Zupełnie wystarczą w tym przypadku jej kopie.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady