Zgłoś szkodę lub inne zdarzenie

Wybierz, czego dotyczyło Twoje zgłoszenie

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody?

 Przed zgłoszeniem szkody przygotuj dokumenty:

  • dane osobowe uczestników zdarzenia,

  • dowód rejestracyjny w przypadku uszkodzenia pojazdu,

  • informacje dotyczące przedmiotu szkody,

  • dokumentację medyczną, jeśli posiadasz

Następnie wybierając temat, przejdź do odpowiedniego formularza powyżej.

Jak przebiega proces likwidacji szkody?

Upraszczamy procesy, tak by sprawnie wypłacać odszkodowania.

Zgłoszenia szkody możesz dokonać za pomocą formularza internetowego, wystarczy wybrać odpowiedni temat, uzupełnić wymagane dane i załączyć niezbędne dokumenty.

Jeśli zadzwonisz na infolinię możemy prosić o numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda, dane osobowe uczestników zdarzenia, informacje dotyczące przedmiotu szkody – w przypadku uszkodzenia pojazdu poprosimy również o dane z dowodu rejestracyjnego, a w przypadku roszczeń osobowych informacje o dokumentacji medycznej. Rozmowa może potrwać około 10 minut.


Następnie gromadzimy i analizujemy dostępną dokumentację, w niektórych przypadkach, w zależności od typu szkody niezbędne może być również uzyskanie takich dokumentów jak:
• potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez Policję wezwaną na miejsce zdarzenia
• potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody
• potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na Policji
• potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora budynku

W oparciu o zgromadzone materiały, przeprowadzone oględziny i wyliczenie wartości szkody likwidator podejmuje decyzję o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania do wypłacenia.

Jak prawidłowo wykonać zdjęcia do szkody?

Dzięki prawidłowo wykonanym zdjęciom Twojej szkody, będziemy w stanie odpowiednio wycenić jej rozmiar i określić koszt naprawy pojazdu lub nieruchomości. Zapoznaj się z naszą instrukcja wykonywania zdjęć do szkody

Jak działa organizacja samochodu zastępczego z OC w Warcie?

Jeżeli miałeś kolizję, zorganizujemy dla Ciebie wynajem samochodu zastępczego i zajmiemy się rozliczeniem ze współpracującą wypożyczalnią. Jako poszkodowany nie musisz angażować więc swojej gotówki, ani szukać na własną rękę wypożyczalni.

Zapoznaj się z aktualnymi stawkami najmu pojazdów zastępczych

Czy z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych mogę zgłosić roszczenie dotyczące handlowego ubytku wartości pojazdu?

Informujemy o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Szczegóły dotyczące tego roszczenia można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/utrata%20wartosci%20handlowej.pdf